Rehabilitációs Szakmai Kollégium 2009-2011 archív oldalaKorábbi üdvözlő oldal:
 
 
Üdvözöljük a Rehabilitációs Szakmai Kollégium (2009-2011) nyilvános weboldalain!


Elnöki köszöntő

                Tisztelt Látogató! 

    Ön most a Rehabilitációs Szakmai Kollégium (RSzK) honlapjának nyilvános részét nyitotta meg. Ezen honlap létrehozója és működtetője a RSzK titkára, Tóth István dr.

    Az egészségügyi miniszter munkáját az 52/2008. (XII. 31.) EüM rendeletnek megfelelően három gyógyszerészeti, egy informatikai, öt szakdolgozói (ápolási, gyógytornász--fizioterápiás, dietetikai, kliniai szakpszichológusi) és 40 orvosi szakmai kollégium, azaz tanácsadó testület segíti. Ez utóbbi 40 egyike a RSzK, amely az orvostudományon belül a rehabilitációs medicina, azaz orvosi rehabilitáció szakterületét képviseli. A rehabilitációs medicina (orvosi rehabilitáció) önálló, szemléletében egységes, interdiszciplináris klinikai szakterület. Tevékenysége az egészségkárosodás miatt fogyatékos személyek funkcióképességének optimalizálására irányul. A rehabilitáció elveinek alkalmazása a klinikum minden területén kívánatos. A képességek optimalizálása a környezettel való kölcsönhatás figyelembevételével, specifikus módszerek alkalmazásával, multiprofesszionális team munka formájában történik. Kórháztól a lakóhely közeli ellátásig az ellátórendszer minden szintjén hozzáférhető. Szubspecialitások területén is szolgáltatható. 

    A rehabilitációnak az orvosi rehabilitáción kívül más ágai (foglalkozási, szociális, pedagógiai) is vannak. Ezek más főhatóságok irányítása alatt állnak. A rehabilitáció 4 ága együttesen ún. komplex rehabilitációt alkot. Ez a 4 ág azonban az ellátandók szükségleteinek megfelelően nem különül el egymásról mereven. Pl. a rehabilitációs medicina programjában részt vevő személy érdekében gyakran történnek szociális intézkedések, és ha van realitása, már ekkor fölmerülhetnek a foglalkozási rehabilitáció szempontjai.

    Mint 2009.április 1-je óta valamennyi kollégium, így a RSzK is 15 tagú. Megbízatásunk 4 évre szól. A tagok megjelenítik az ország valamennyi régióját, a rehabilitációs medicina valamennyi fontosabb speciális szakterületét, képzőhelyét és ellátóhelyi típusát. A jelen tagok közül az előző összetételű és 17 tagú kollégiumnak 5-en voltunk tagjai, egy jelenlegi tag pedig állandó meghívott volt az előző ciklusban. A munka folyamatossága tehát nincs veszélyben. Szándékunk szerint Kollégiumunk működésében a szakmaiság, a racionalitás, a demokratizmus és a rend egyaránt érvényesül. A tagok közötti munkamegosztást munkabizottságok és témafelelősök kijelölésével is biztosítjuk. Az orvosi szakmai kollégiumok feladata általában foglalkozni egyebek között a szakmai irányelvekkel, a szakmai minimumfeltételekkel, a progresszív ellátási szintekkel, vezetői álláspályázatokkal. A gyógyászati segédeszközök kérdése a RSzK számára különösen fontos.

    Szakcsoportot Kollégiumunk nem működtet.

    A szakmai kollégium tevékenységének és munkamódszerének fő formája a kollégiumi ülés. Egy teljes naptári évben a kollégiumi ülések számának minimuma hat. Kollégiumunk a hivatkozott egészségügyi minisztériumi rendelet, szerint valamint saját ügyrendje és éves munkaterve alapján működik, noha a gyakorlatban az Egészségügyi Minisztérium illetékes vezetői és más illetékesek által kért különböző vélemények, állásfoglalások megalkotása jelenti a legnagyobb munkát.

    Tevékenységünkről a szakmai nyilvánosság előtt a Rehab.Társaság (ORFMMT) honlapján (www.rehab.hu) és negyedévente megjelenő, „Rehabilitáció” c. lapjában számolunk be.            
    
Budapest, 2009. június 19.

                                                                                                                                                  
Dr. Szél István
a Rehabilitációs Szakmai Kollégium elnöke