A Medical Tribune 2009. március 12-i számában megjelent cikk részlete (forrás: www.medicaltribune.hu)


A vágyak, az álmok és a realitások

Többségében elégedetlenek saját teljesítményükkel a szakmai kollégiumok vezetői, ám úgy vélik: nem rajtuk múlt, hogy a folyamatosan változó politikai közegben nem tudták szakértelmüket a kormány reformelképzeléseinek szolgálatába állítani. Összeállításunkban a leköszönő kollégiumi elnököket arra kértük, válaszoljanak az általunk feltett alábbi három kérdésre.

1. Hogyan értékeli az ön által vezetett kollégium munkáját? Milyen eredményességgel végezték munkájukat? 

2. Mit remélt, amikor kinevezték? Mi segítette és mi hátráltatta ennek megvalósulását? 

3. A hagyományoknak megfelelően George W. Bush távozó elnök bizalmas személyes üzenetet hagyott hátra utódjának az Ovális Irodában, az elnöki íróasztal fiókjában. Ön mit tanácsol utódjának?


 
Dr. Kertész Györgyinek, a Rehabilitációs Szakmai Kollégium előző elnökének a válaszai:


Látszatintézkedések?

1. A kollégium feladata és hitem szerint munkájának célja is az, hogy az orvosi-egészségügyi rehabilitáció szakmai színvonal
a emelkedjen. A Rehabilitációs Szakmai Kollégium a megszokott négyéves periódus helyett öt esztendôn át képviselte ezeket a célokat. Ebben az idôszakban a legtöbb feladatot az egészségügyi struktúra átalakítása jelentette. Elméletben ugyan a rehabilitációs ágyak számának növelése jelezhetné a szakma elismertségét és egyben a kollégium munkájának hatékonyságát is, ám a gyakorlatban a megnövekedett kapacitás olyan helyzetben szakadt a nyakunkba, amikor a korábbi intézményrendszer nívós mûködtetéséhez sem voltak még adottak a feltételek.

2. Mandátumunk ideje alatt szerettük volna megakadályozni a névleges kapacitások növelését, de nem sikerült. A szerény erôforrások centralizálása, a rehabilitációs protokollok és az azokhoz szükséges feltételrendszer biztosítása, az eredmények pontos regisztrálása a szolgáltatások minôségének garanciája. Ha emellett elkerülhetô a rehabilitáció fragmentálódása és a virtuális szolgáltatások finanszírozása, akkor a kollégium munkája eredményesnek mondható. E célok elérése mind az egészségügy irányításáért felelôs hatóságokkal, mind a társszakmákkal olyan együttmûködést feltételez, amelyben a szakmai szempontok érvényesíthetôk.

3. Utódomnak is azt kívánom, valósítsa meg ezt az együttmûködést úgy, hogy a kikerülhetetlen kompromisszumok a szakma egységének, színvonalának és érdekeinek sértetlensége mellett köttessenek.