RSzK 2009-2011 archív oldala
2009. április 14-i Kollégiumi Ülés


 • A Kollégium első rendes ülése a tagok bemutatkozásával kezdődött, majd jogszabályi háttér ismeretében az ügyrend előkészítése indult el.
 • A Kollégium úgy döntött, hogy állandó meghívotti státuszra felkéri Kertész Györgyi, Kullmann Lajos és Till Attila doktorokat., majd titkárként Tóth István dr.-t választotta meg.
 • Vekerdy Zsuzsanna dr. beszámolt a minimumfeltételek, a rehabilitációs programok kidolgozásának előzményeiről, pillanatnyi állásáról.
 • Fehér Miklós dr. beszámolt az immár hagyományos, a kollégiumi tagokat, a szakfelügyelőket és a Társaság vezetőségét egy asztalhoz ültető  "Gerébi tanácskozások" előkészületeiről.
 • Az Ülés végén az OEP kérésére segédeszközökkel kapcsolatos véleményt  alkotó szakértők kerültek kijelölésre.2009. május 13-i Kollégiumi Ülés


 • Az ülés kezdetén bemutatkozott Dr. Czappán István, az Egészségügyi Minisztérim szakmai kollégiumi referense,
 • Majd Szél István elnök számolt be a két ülés közötti történtekről: az intenzív tagok közötti kommunikációról, az aktív ülés előkészítésről, arról, hogy a Vekerdy Zsuzsanna vezetésével kidolgozott, módosított rehabilitációs programok elektromos szavazással elfogadásra kerültek, ez és a minimumfeltételek elküldésre kerültek a Minisztérium részére. Elkészült a tagok részére, a dokumentumok tárolására, rendszerezésére egy zárt intranetes rendszer.
 • A Kollégium elfogadta Ügyrendjét, Munkatervét és Költségtervét.
 • Ezután a Kollégium Munkabizottságokat hozott létre, ezek vezetőit megválasztotta, témafelelősöket jelölt ki.
 • A Kollégium egyetértett abban, hogy az intranetes lehetőségeket fejleszteni érdemes, és jöjjön létre egy nyílvános honlap is.
 • A Kollégium megtárgyalta a beérkezett osztályvezetői főorvosi pályázatot
 • Végezetül segédeszközökről és kezelésre szánt eszközökről alakított ki véleményt a Kollégium.
 

 
2009. június 24-i Kollégiumi Ülés


 • A Vezetői Pályázati Bizottság beszámolt a vezetői pályázatok elbírálásával kapcsolatos elképzeléseiről
 • Osztályvezetői pályázatokról alkotott véleményt a Kollégium
 • A Kolégium megvitatta "A Kardiológiai Rehabilitáció aktuális kérdései" vitaanyagot
 • A Munkabizottságok ismertették bizottságaik összetételét, és sorravették a következő feladatokat
 • Ismertetésre kerültek a SE Továbbképzési Központ kérésére a beérkezett kötelező szintentartó továbbképzések témajavaslatai
 • Beszámolók hangzottak el minisztériumi képviselőkkel történt , és egyéb, a Kollégiumot is érintő megbeszélésekről


2009. augusztus 26-i Kollégiumi ÜlésNyárvégi ülését a Rehabilitációs Szakmai Kollégium – meghívásnak eleget téve – 2009. augusztus 26-án a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházban tartotta. 
 • Osztályvezetői álláspályázat megtárgyalása után 
 • a Kollégium az Egészségügyi Minisztérium megkeresésére, az Ellátóhely Bizottság előkészítése után a rehabilitációs kapacitásokkal kapcsolatos alapelveket, szempontokat, kérdéseket vitatta meg.

    2009. szeptember 23-i Kollégiumi Ülés


A Rehabilitációs Szakmai Kollégium soronkövetkező ülését 2009. szeptember 23-án az Országos Rehabilitációs Intézetben tartotta. 
 • Először osztályvezetői főorvosi pályázatokról alkotott véleményt a Kollégium. Majd ügyrendi kérdések következtek. 
 • Ezután az Egészségügyi Minisztériummal és az OEP-el történt megbeszélésekről következett beszámoló. 
 • Majd Vekerdy Zsuzsanna ismertette, hogy a Rehabilitációs Ellátási Protokollok előkészítő fázisa lezárult, és a konkrét protokollok kidolgozása lesz a következő időszak feladata. 
 • Ezután a Kollégium minősítő kritériumokra tett javaslatot, és a rehabilitációban használatos OENO kódok felülvizsgálatáról tárgyalt. 
 • Majd Boros Erzsébet a jelenleg érvényes rehabilitációs irányelveket összegezte, és ismertette a fejlesztendő irányelvekkel kapcsolatos elképzeléseket. 
 • Ezek után Szél István számolt be a Neurológia, és Simon Attila a Kardiológiai Szakmai Kollégiumokkal való egyeztetések állásáról, illetve Klauber András ismertette bizonyos segédeszköz csoportok finanszírozási felülvizsgálatának az állást, és az ez ügyben az OEP-ben tartott egyeztető tárgyalást.


    
2009. november 18-i Kollégiumi Ülés

A novemberi kollégiumi ülés az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben volt. 
 • Először a Kollégium a "A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata” című ÁSZ tanulmányt vitatta meg. 
 • Majd az OENO-kódok, a minimum feltételek, a rehabilitációs minősítő kritériumok, a KBCs-k (krónikus betegségcsoportok szerinti finanszírozás) újragondolása, szakmai irányelvek és a rehabilitációs protokollok jelenlegi állása kerültek terítékre. 
 • Ezután a kollégium a közelmúltbeli szakvizsgák tanulságait vette sorra. Észrevétenként hangzott el, hogy egyes esetekben a szakképzési részidők igazolásakor mintegy “okirathamisítás”-ként a valóságosan eltöltött időnél hosszabb idő tanúsitása is előfordulhatott.
 • Majd álláspályázatokról alkotott véleményt a kollégium. 
 • Végül tájékoztató hangzott el a segédeszközökkel kapcsolatos tárgyalásokról, szakcsoporti ülésról, MOTESZ tanácsülésről.

    
2009. december 9-i Kollégiumi Ülés


 • A kollégium a lemondott tag helyén új tagot köszöntött Bender Zsuszsanna, a Szigetvári Kórház főorvosa személyében. 
 • Majd az egyre jobban kidolgozott Rehabilitációs Ellátási Protokollokat (REP), azok általános és egyedi szempontjait vitatta  meg a kollégium. 
 • Ezután véleményt alakított ki a kollégium az ambuláns kardiológiai ellátás témakörében beterjesztett elképzelésről. 
 • Majd a rehabilitációs ellátások fejlesztésével kapcsolatos, társadalmi vitán levő pályázati anyag megvitatása következett. 
 • Végül az országos szakfőorvosi értekezletről következett beszámoló, illetve munkabizottsági feladatok kerültek ismertetésre.

2010. január 27-i Kollégiumi Ülés


 

 • Először osztályvezetői főorvosi álláspályázatról döntött a Kollégium.
 • Majd az osztályvezetői pályázatok elbírálási szempontjainak pontosításait tárgyalta meg
 • Ezt követő téma:  A Rehabilitációs Ellátási Protokollok folyamatosan készülnek, több szempontból is zajlanak az egyeztetések. Megtörtént a hátralevő feladatok ütemezése.
 • A Kollégium elfogadta a 2009. évi beszámolót és a 2010 évi munkatervét
 • Februárban rendkívüli ülés összehívására is sor kerül
 • Kijelölésre kerültek a Geritátriai Szakmai Kollégiummal tárgyalni hivatott ad hoc bizottság tagjai.
 • Beszámoló hangzott el a beavatkozási kódokkal kapcsolatos díjparaméter karbantartás jelenlegi állásáról.
 • A Kollégium az Egészségügyi Minisztérium kérésére véleményt alkotott egy, a segédeszköz felírói kört szűkítő javaslatról.2010. március 10-i Kollégiumi ÜlésA Rehabilitációs Szakmai Kollégium következő rendes ülését 2010. március 10-én az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben tartotta.

 • Bemutatkozott a minisztérium új szakmai referense
 • Kapacitás-bővítési és átcsoportosítási kérelmeket bírált el a Kollégium
 • Majd a Rehabilitációs Ellátási Protokollok záródokumentumát és az utolsó ellenőrzések eredményeit fogadta el a Kollégium
 • A minimumfeltételek módosító javaslatairól tárgyalt a Kollégium, majd
 • A munkabizottsági ülések beszámolói következtek: képzéssel kapcsolatos kerekasztal szervezéséről, új rehabilitációs irányelvek, protokollok megalkotásáról hangzottak el javaslatok
 • Majd alapvető rehabilitációs fogalmak definícióit fogadta el a Kollégium
 • Ezután a szakfőorvosokkal közös munkaértekezlet zárta a napot.
Comments