NIH stroke pontozó skála

NIH (Hational Institute of Health) Stroke pontozó Skála

 

 

Pontszám

Tudati szint

Éber, élénk, reagál

0

Aluszékony, minimális stimulációval ébreszthető, együtt működő, válaszol, reagál

1

Kellő számba ismétlődő stimulációra felfigyel, de letargiás vagy kábult; kellően erős fájdalomingerre nem sztereotíp mozgást végez

2

Csak reflexes motoros vagy autonom effektusokkal, vagy egyáltalán nem válaszol, petyhüdt, nincsenek reflexek

3

Kérdésekre adott válasz

(dátumra és életkorra vonatkozó; csak az első válasz minősítendő)

Mind két válasz helyes

0

Egy válasz helyes

1

Mind kettő helytelen

3

Utasítások végre hajtása

(a beteget felszólítjuk, hogy nyissa ki vagy csukja be a kezét és a szemét; csak az első válaszminősítendő; pont adható, ha egyértelmű kísérletet tesz, de az nem komplett(

Mind két utasítást végrehajtja

0

Egyik utasítást végrehajtja

1

Egyik utasítást sem hajtja végre

2

Szemmozgások

Normál

0

Részleges tekintet bénulás; pont adható, ha a tekintet abnormális egy vagy mindkét szemen, de kifejezett deviatio vagy teljes tekintésbénulás nincs jelen

1

A kifejezett deviatio vagyí a tekintésbénulás nem győzhető le oculochephalicus manőverrel

2

Látótér

Nincs látótér kiesés

0

Parciális hemianopsia

1

Teljes hemianopsia

2

Facialis paresis

Normál

0

minor

1

parcialis

2

komplett

3

Izomerő (felső végtag)

(csak gyengébb oldal)

Végtagot 90 fokos pozícióban 10 mp .-ig megtartja

0

Végtagot 90 fokos pozícióban megtartja, de 10 mp. –en belül sűllyed

1

Végtagot nem tudja megtartani 90 fokos pozícióban 10 mp. –ig, de van némi erőkifejtés gravítáció ellenébe

2

Végtag leesik, nincs erőkifejtés gravitáció ellenébe

3

Nincs mozgás

4

Izomerő (alsóvégtag)

(csak a gyengébb oldal)

30 fokos pozícióban 5 mp. –ig megtartja

0

5 mp.-es periódus végére a végtag félmagasságra süllyed

1

Az 5 mp. –es periódus végére a lábat leejti az ágyba, de van némi erőkifejtés gravitációval szembe

2

A végtagot azonnal leejti az ágyba, nincs erőkifejtés gravitációval szembe.

3

Nincs mozgás

4

Végtag ataxia

Nincs

0

Ataxia egy végtagon

1

Ataxia két végtagon

2

Érzőkör

(tűvel tesztelve)

Nincs érzészavar

0

Enyhétől a közepesig; a beteg a tűszúrást kevéssé élesnek, vagy tompának érzi, de tudatába van, hogy megszúrták

1

Kifejezettől a teljes érzésvesztésig;  a beteg nincs tudatába a szúrásnak

3

Neglect

Nincs neglect

0

Vizuális, taktilis vagy auditoros féloldali figyelmetlenség

1

Kifejezett féloldali figyelmetlenség

2

Dysarthria

Normál

0

Enyhétől a közepesig a beteg hibásan ejt ki legalább néhány szót, de azért kis nehézséggel megérthető

1

A beteg beszéde érthetetlen

2

Aphasia

Nincs

0

Enyhétől a közepesig; megnevezési hibák, szótalálási nehézség paraphasia, és/vagy a megértés kifejezett károsodása

1

Súlyos Broca –vagy Wernicke (vagy variáns) aphasia

2

Mutizmus vagy globális aphasia

3

 

Maximális pontszám: 33 pont

 

Útmutató a NIH stroke skála szerinti pontozáshoz

i. Ugyanazt a beteget ugyanaz a személy pontozza a vizsgálat során mindvégig  (ha ez nem lehetséges, az "átadásra" kell törekedni)

ii. Pontosan követni kell a pontozási szabályokat, még akkor is, ha a pontozás magától értetődőnek tűnik.

iii. Aszerint pontozzon, amit lát, ne pedig aszerint, hogy Ön szerint a beteg mire képes.

iv. Az elsőkért adott  választ kell pontozni, nem szabad további utasításokkal segíteni, az eredményt azonnal  fel kell jegyezni.

v. Csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező klinikaív vizsgálóorvos végezheti el az értékelést és jegyezheti fel  az eredményeket.

vi. Ha bizonytalan a pontozásban, akkor

a) Olvassa át a NI H pontozási szabályokat (lásd lentebb)  b) Döntsön és pontozzon, semmi se maradjon üresen

c) Ne jelölje be a "9"-es értéket csak azért, mert bizonytalan  (a "9"-es értéké szigorúan a pontozási szabályokban  leírtak szerint használja)

A stroke-skálán az itt leirt sorrendben haladjon végig. Az adott pont alatt leírt egyes vizsgálatok elvégzése után mindig írja fel a pontszámot. Ne menjen vissza, és ne változtasson

a pontszámokon. Mindig kövesse az egyes vizsgálathoz adott technikai utasításokat. Az eredményeknek azt kell tükrözniük, amit a beteg csinál és nem azt, amire az orvos szerint a  beteg képes lenne. Az orvos a vizsgálat közben jegyezze fel a választott pontszámokat, és dolgozzon gyorsan. Hacsak erre nincs külön utasítás, a betegnek nem szabad további  útmutatást adni (vagyis nem szabad a beteget többször felszólítani, hogy próbálja újra)

Utasítások                                                                                                                                                                                         Pontszám és meghatározás

   1a. Az öntudat szintje (LOC): A vizsgálónak még akkor is pontoznia kell, ha a teljes körű értékelés                                   0 =      Éber, élénken reagál

   bizonyos akadályozó tényezők miatt nem lehetséges, mint például endotracheális tubus, nyelvi gát, orotrachealis       1 -_     Nem éber, de kisebb stimulációval rábírható, hogy

   trauma/bandázs.                                                                                                                                                                                            teljesítse a feladatot, válaszoljon illetve reagáljon

A "3"-as érték csak akkor választandó, ha a beteg (a reflexszerű helyzetvátoztatáson kívül) nem mozdul a                        2 =      Nem éber, figyelnie csak ismételt stimulációval

   noxius stimulusra                                                                                                                                                                                        kelthető fel vagy stupor áll fenn és erős vagy

A1611005 vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                    fájdalmas stimuláció kell ahhoz, hogy megmozduljon

- A vizsgáló határozza meg a pontszámot (az Ön benyomása számít)                                                                                         3 =      (nem sztereotipizált).

- Ne adjon pótlólagos utasításokat                                                                                                                                                               Csak motoros reflex-választ ad vagy autonóm

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            mozgások a reakció teljes hiányával,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            petyhüdtséggel, areflexiával

   1b.      LOC kérdések: A betegtől kérdezze meg, hogy milyen hónapot írunk, és hány éves.  A válasznak                                 

pontosnak kell lennie, nem v ehető figyelembe a „majdnem helyes" válasz. Afázia és stupor esetén, ha a beteg               0 =      Mindkét kérdésre helyes választ ad

nem érti meg a kérdést, 2 portot kell adni. Ha a beteg endotrachealis intubáció, orotrachealis trauma, bármilyen                       

eredetű súlyos dysarthria, nyelvi gát vagy más, az afáziával össze nem függő ok miatt nem tud beszélni, 1                       1 =      Az egyik kérdésre ad hetyes választ

pontot kap. Fortos, hogy mindig az elsőkért adott választ kell pontozni, és hogy a vizsgáló sem verbális, sem                          

nonverbális úton ne „segítsen" a betegnek.                                                                                                                                    2 =      Egyik kérdésre sem ad helyes választ

A1611005 vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                  

- Csak a helyes válasz számít                                                                                                                                                                      

- Az elsőként adott választ kell pontozni                                                                                                                                                  

- Nem szabad segíteni                                                                                                                                                                                  

- Afázia és stupor esetén: 2 pont                                                                                                                                                                

- A beteg nem afáziás, de nem tud beszélni: 1 pont                                                                                                                                 

- Kómás betegek: 2 pont                                                                                                                                                                              

1c. LOC utasítások: A beteget kérje meg, hogy a szemét nyissa ki és csukja be, majd a nem paresises                                        

       kezét szorítsa ökölbe és lazítsa el. Ha a kéz nem használható, adjon másit egylépéses utasítást. Ha a beteg                 0 =      Mindkét feladatot helyesen végrehajtja

       egyértelmű kísérletet tesz, de a feladatd gyengeség miatt nem tudja végrehajtani, 1 pontot kell adni. Ha a                            

       beteg nem reagál az utasításra, a feladatd meg kell mutatni (utánzás), és az eredményt értékelni kell (pl. nem               1 =      Az egyik feladatot teljesíti helyesen

       teljesíti a  feladatot, egyet teljesít, mindkettőt teljesíti). Trauma, ampúáció vagy más fizikai gátoltság esetén a                     

       betegnek megfelelő egy lépéses utasításokat kell adni. Csak az első próbálkozás pontozandó.                                       2 =      Egy egyik feladatot sem teljesíti helyesen

A1611005 vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                  

- Az egyértelmű próbálkozást is értékelni kell, az első próbálkozást kell pontozni                                                                             

- De: ha a beteg az utasításra nem reagál, mutassa meg a feladatot                                                                                                      

- Azoknak a betegeknek, akik az eredeti parancsot trauma vagy más gátoltság miatt nem tudják teljesíteni,                                

           adjon más, egylépéses parancsot                                                                                                                                                    

   2. Szemmozgások kordináltsága: Csak a horizontális szemmozgást vizsgáljuk. Az akaratlagos vagy reflex-                     0 = Normál

       szerű (oculocephalicus) szemmozgásokat pontozzuk, de kalorikus ingerlést nem végzünk. Ha a beteg szeme           

       conjugált eltérést mutat, ez azonban akaratlagosan vagy reflexszerűen leküzdhető,, 1 pontot kell adni Izolált 1 = Részleges tekintetbénulás. Akkor adandó 1 pont, ha a

       perifériás idegbénulás (III., IV. vagy VI. agyideg) esetén 1 pontot kell adni A szemmozgások minden afáziás                       tekintet egyik vagy mindkét szemben abnormális, de

       betegnél vizsgálhatók. Ocularis trauma, kelés, korábban 's fennálló vakság vagy más, látásélességgel és a                           nem áll fenn kényszerű kitérésvagy teljes

       látómezőkkel kapcsolatos egyéb rendellenesség esetén a beteget reflexszerű mozgásokkal és a vizsgáló által                      tekinetbénulás

       választott módszerrel kell vizsgálni. A részleges tekintetbénulás esetenként igazolható azzal, ha a beteggel             

       szemkontaktust teremt, majd a beteg egyik oldaláról átmegy a másikra.                                                                              2 = A kényszerű kitérés v agy a teljes tekintetbénulás

                                                                                                                                                                                                                           oculocephalicus ingerrel sem küzdhető le.

   A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                    

- Csak a horizontális szemmozgást vizsgáljuk                                                                                                                               

- Nem végzünk kalorikus ingerlést, de az oculocephalicus reflex kiváltása megengedett                                                      

- Afáziás betegek: az ágy egyik oldaláról menjen át a másik oldalra                                                                                          

- NEM kötelező az első reakciót pontozni, és szabad a beteget biztatni                                                                                   

- Conjugált szemtengely deviáció, de nem fix eltérés: 1 pont                                                                                                      

- A III., IV.vagy VI. agyideg paresise: 1 pont                                                                                                                                

3. Látómezők: A látómezők (a felső és alsó kvadránsok) vizsgálatát látótérvizsgálattal kell végezni, úgy, hogy a            0 = Nincs látótérkiesés

       betegnek meg kell mondania, hogy az orvas hány ujját mutatja, vagy vizuális stimulust kell alkalmazni. A                

       beteget bátorítani kell, de ha helyesen a mozgó ujjak oldalára néz, akkor ez normálisként pontozható. Féloldali         1 = Részleges hemianopia

       vakság vagy enucleatio esetén a látómezőket a másik szemre kell pontozni. Csak akkor adandó 1 pont, ha               

       egyértelmű az aszimmetria, ezen belül a quadrantanopia. Ha a beteg bármilyen okból vak, 3 pontot kell adni.            2 = Teljes hemianopia

       Ezután kettős egyidejű stimulációt kell végezni. Extinctio esetén 1 pontot kell adni, és az eredményeket a 11.           

       kérdés megválaszolásához is fel kell használni.                                                                                                                       3 = Kétoldali hemianopia

                                                                                                                                                                                                                           (vak, beleértve a corticalis vakságot is)

A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                      

- Csak az egyik szem vizsgálható? Akkor ezt a szemet kell vizsgálni                                                                                         

- Egyértelmű aszimmetria, quadrantanopia? 1 pont                                                                                                                      

- Extindio (egyidejű stimuláció) 1 pont                                                                                                                                           

4. Faciális bénulás: Szóban vagy mutogatással kérje meg a beteget, hogy vicsorítson, vagy húzza fel a                           0 = Normál szimmetrikus mozgás

       szemöldökét és csukja be a szemét. Ha a beteg reakciója gyenge vagy nem fogja fel az utasítást, a noxius                

       stimulusra  adott grimasz szimmetriáját pontozza. Ha az arcot faciális's trauma/kötés, orotrachealis's tubus, szalag   1 = Enyhe paralysis (elsimult nasolabialis redő)

       vagy másfizikai akadály fedi, ezeket amennyire csak lehetséges, el kell távolítani                                                            

                                                                                                                                                                                                                2 = Részleges paralysis (az arc alsó részének teljes vagy

A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                   szinte teljes paralysi'se)

- Egyértelmű normálfunkció: 0 pont                                                                                                                                                

- Bizonytalan? Vagy az eredmények alapján 1 pont                                                                                                                      3 = Egy-vagy kétoldali teljes paralysi's (arcmozgás hiánya

           nem lehet pontosan következtetni                                                                                                                                                     az arc felső és alsó részében)

           (pl.. az arc felső része izolált)                                                                                                                                                  

- Egyértelmű felső motoros faciális bénulás: 2 pont                                                                                                                     

- Nem reagáló betegeknél: a fájdalmas stimulusra adott grimasz szimmetriája értékelendő                                                    

- Alsó motoros faciális bénulás 3 port                                                                                                                                            

- Kómás bele 3 ont                                                                                                                                                                             

    5 8 6. Kar- és lábmozgás: A v égtagot először megfelelő helyzetbe kell helyezni: ki kell rryújani a                                      0 =     Nincs süllyedés, a v égtag a teljes 10 másodpercig 90

        karokat(a tenyérrel lefelé) 90fokban (üléskor) illelve45fokban(hanyattfekvéskor), a lábakat pedig 30fdcban                          (illetve 45)fokban kinyújtva marad

        (ezt mindig hanyatt fekve kell vizsgálni). Süllyedést akkor kell pontozni, ha a kar 10 másodpercnél, illetve a láb         1 =     Süllyedés, a végtag 90 (illetve 45) fokban megtartott,

        5 másodpercnél hamarabb leesik. Afáziás betegeket a hang felemelésével és mutogatással kell bátorítani de                        de a 10 másodperc lejárta előtt lesüllyed, azonban

              nem szabad fájdalmas stimulálást alkalmazni. A végtagokat egymás után kell v izsgálni a nem paresi'ses karral              nem egészen az ágyig ill. más támasztékig

        kezdve. Csak amputáció vagy a váll- illetve a csípőízületek mozgásképtelensége esetén lehet a „9"-es értéket           2 =     Némi erőfeszítés a gravitáció ellen, a végtag nem

        válsztani, és a vizsgálónak pontosan meg kell jelölnie, hogy választását mi indokolja                                                                nyújtható ki illetve megtartott 90 (illetve 45)fokban,

                                                                                                                                                                                                                            lesüllyed egészen az ágyig, de a beteg némileg küzd

    A1611005 Vizsgálati irányelvek a karmozgás vizsgálatához:                                                                                                                 a gravitáció ellen

    - Az elsőként adott reakciót kell pontozni, azonban:                                                                                                                    3 =     Nem küzd a gravitáció ellen, a végtag leesik

    - Kezdeti esés, de a kar nem süllyed le 0 port                                                                                                                                4 =     Nincs mozgás

    - Kezdeti esés, de a kar nem süllyed le 0 pont                                                                                                                               9 =     Amputáció, ízületek mozgásképtelensége (kérjük

    - Bizonytalan a súlyos paresis?                                                                                                                                                                  részletezni):-----------------------------

            a) bármilyen mozgás? 3 pont                                                                                                                                                           

            b) egyáltalán nincs mozgás? 4 pont                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                          5a.            Bal kar

    - A „9"-es érték csak amputált végtag esetén választható, és írásban indokolni kell                                                              5b.  Jobb kar

    - Afáziás beteg bátorítsa mutogatással és hangja felemelésével                                                                                                      

   - A  végtagokat sorban egymás után vizsgálja, a nem paresises végtaggal kezdve                                                                      

   - Ne vizsgálja mindkét kart egyidejűleg                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                  0 =  Nincs süllyedés, a végtag a teljes 5 másodpercig 30

   A1611005 Vizsgálati irányelvek a lábmozgás vizsgálatához:                                                                                                               f okban kinyútvaa marad

   - Mindig hanyattfekvésben vizsgálandó                                                                                                                                        1 =  Süllyedés, a végtag a 10 másodperc lejárta előtt

   - A végtagokat sorban egymás után vizsgálja, a nem paresises végtaggal kezdve                                                                        lesüllyed, de nem egészen az ágyig

   - Afáziás beteg: bátorítsa mutogatással és hangja felemelésével                                                                                               2 =  Némi erőfeszítés a gravitáció ellen, a végtag az 5

   - A „9"-es érték csak amputált végtag esetén választható, és írásban indokolni kell                                                                      másodperc letelte előtt lesüllyed az ágyig, de a beteg

                                                                                                                                                                                                                          némileg küzd a gravitáció ellen

                                                                                                                                                                                                                  3 =  Nem küzd a gravitáció ellen, a végtag azonnal

                                                                                                                                                                                                                          visszaesik az ágyra

                                                                                                                                                                                                                  4 =  Nincs mozgás

                                                                                                                                                                                                                  9 =     Amputáció, ízületek mozgásképtelensége (kérjük

                                                                                                                                                                                                                          kifejteni):-____________________________

                                                                                                                                                                                                                  6a.   Bal láb

                                                                                                                                                                                                                 6b. Jobb láb

7. Végtag ataxia: A cél az esetleges féloldali cerebellaris laesio fennállásának megállapítása Avizsgálat közben                0 =  Nincs ataxia

       a szem legyen nyitva. Látáshiba esetén a vizsgálatot az ép látómezőben kell elvégezni. Az ujj-orr-ujj és a                           

       sarok-sípcsont tesztet mindkét oldalon el kell végezni, és az ataxia csak akkor pontozható, ha a gyengeséggel           1 =  Ataxia az egyikvégtagban

       aránytalan mértékben áll fenn Ataxia nem áll fenn annál a betegnél, aki nem fogja fel a feladatd vagy                                  

       paralysisben szenved. Csak amputáció vagy a váll- illetve csípőízületek mozgásképtelensége esetén lehet a              2 =  Ataxia mindkét végtagban

       „9"-es értéket választani, és a vizsgálónak pontosan meg kell jelölnie, hogy miért nem pontozott. Vakság                           

       esetén a vizsgálat végrehajtásához a kart először ki kell nyújtani, és így kell megérinteni az orrot.                                 Ha van, akkor ataxia a

                                                                                                                                                                                                                          Jobb karban 1 = igen 2 = nem

A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                 Bal karban 1 = igen 2 = nem

- Ataxia csak akkor pontozandó, ha a gyengeséggel aránytalan mértékben áll fenn                                                                         Jobb lábban 1 = igen 2 = nem

- Ha nem biztos az ataxia fennállásában, adjon 0 pontot                                                                                                                        Bal lábban 1 = igen 2 = nem

- Ha a beteg nem fogja fel vagy nem tudja végrehajtani az ujj-orrhegy a sarok-sípcsontvizsgálathoz adott                        9 =        Amputáció vagy ízületek mozgásképtelensége (kérjük

           utasítást, 0 pontot kell adni                                                                                                                                                               kifejteni):-----------------------------

- Az „1"-es és a „2"-es érték kizárólag egyértelmű ataxia esetére szolgál                                                                                           

8. Érzésvizsgálat: A vizsgálatkor a tűszúrás által - illetve kába vagy afáziás beteg esetén a fájdalmas stimulus                 0 =   Normális, nincs érzészavar

       által - kiváltott érzés vagy grimasz. Kizárólag a stroke-nak betudható érzészavar pontozható rendellenesnek,                   

       és a vizsgálónak a test annyi területét [kar (nem kéz], láb, törzs, arc] kell megvizsgálnia, amennyi szükséges a            1 =   Enyhe-közepes érzészavar, a beteg érzi a tűszúrást,

       féloldali érzéskiesés kimutatásához. A „2"-es (súlyos vagy teljes) érték csak akkor adható, ha a súlyos vagy                     de nem olyan élesen, vagy az érintett oldalon tompán

       teljes érzészavar egyértelműen kimutatható. Stupor vagy afázia esetén ezért a betegek valószínűleg 1 vagy 0                     érez; vagy ha a tűszúrás nyomán nem érez felszíni

       értéket kapnak. Agytörzsi stroke esetén az a beteg, akinél kétoldali érzészavar mutatható ki, 2 pontot kap. Ha                    fájdalmat, de tudja, hogy megérintik.

       a beteg nem reagál és quadriplegiás, 2 pontot kap. A kóma betegek (akiknél 1 a = 3) mindig 2 pontot kapnak.                    

                                                                                                                                                                                                                 2 =   Súlyos-teljes érzéskiesés; a beteg nem érzékeli, hogy

A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                 megérintették arcát, karját és lábát.

- Kizárólag a stroke-nak betudható érzéskiesés tekintendő rendellenesnek                                                                                      

- A vizsgálatot ne a kézen és a lábfejen végezze (? szenzoros neuropathia)                                                                                      

- Afázia/stupor esetén: 0 v agy 1 pont                                                                                                                                            .

- 2 pont csak akkor adható, ha egyértelműen megállapítható.                                                                                                              

- Agytörzsi stroke kétoldali érzéskiesés I: 2 pont                                                                                                                                   

- Quadriplegiás beteg, nincs reakció: 2 pont                                                                                                                                           

- Kómás beteg: 2 pont                                                                                                                                                                                 

9. Beszédkészség: Az értetni képességről már a vizsgálat előző szakaszai során számos információ nyerhető.                  0 =   Nincs afázia, normális

       A beteget kérje meg, hogy mondja el mi történik a neki mutatott képen, nevezze meg az átadott lapon lévő                        

       tárgyakat, és olvassa fel az átadott papíron álló mondatokat.                                                                                                1 =   Enyhe-közepes afázia; a beszédkészségben és a

       Az értelmi képességet a fenti utasításokra és az előző neurológiai vizsgálatok során elhangzott utasításokra                   beszédfelfogásban némi zavar nyilvánvaló, de ez

       adott reakciókból lehet megítélni. Ha a vizsgálatok elvégzését látászavar hátráltatja, akkor a beteget meg kell                     nem korlátozza súlyosan a gondolatok közlését és a

       kérni, hogy nevezze meg a kezébe adott tárgyakat, ismételje meg az elhangzottakat, és beszéljen. Ha a beteg                      kifejezésmód. A csökkent beszédkészség és/vagy

       intubált, meg kell kérni, hogy írjon. A kómában lévő betegek (akiknél 1 a = 3) 3 pontot kapnak. A vizsgálónak                    felfogóképesség azonban megnehezíti vagy

       kell eldönteni hogy milyen értéket kap a stuporos vagy korlátozottan együttműködő beteg de a „3"-as érték                      lehetetlenné teszi az átadott anyagokról aló

       csak akkor választandó, ha a beteg néma és az egyik egy lépéses utasítást sem követi *AZ                                                   beszélgetést. Az átadott anyagokról való beszélgetés

       ÖSSZPONTSZÁM KISZÁMÍTÁSAKOR A„9"-ES ÉRTÉKEKET NEM SZABAD FIGYELEMBE VENNI.                             során például a vizsgáló a beteg válasza alapján

                                                                                                                                                                                                                          azonosítani tudja a képet vagy a megnevezendő

A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                                 kártyát.

- Afáziás, de kommunkáló beteg 1 pont                                                                                                                                                   

- A vizsgálónak kell vezetnie a beszélgetést 2 pont                                                                                                                       2 =   Súlyos afázia; a kommunikáció során a beteg

- Nem kooperáló betegek: a vizsgáló csak akkor válassza a                                                                                                                  mindvégig csak szótöredékekben képes kifejezni

           "3"-as értéket, ha a beteg néma, és nem tudja követni az egy lépéses utasításokat                                                                magát, nagy szükség van a hallgató általi

- Kómás beteg: 3 pont                                                                                                                                                                                  közreműködésre, kérdezésre és találgatásra. Az átadható

                                                                                                                                                                                                                           információk köre korlátozott a

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        '

- A megnevezésnél és a képeknél az ÖSSZES tárgyat  égig kell venni                                                                                      szi

                                                                                                                                                                                                                           átadható információk köre korlátozott; a hallgató

- NEM kötelező az első reakciót pontozni                                                                                                                                                 előre a beszélgetést. A vizsgáló a beteg válaszaiból

- Látásproblémával küszködő beteg: kézbe adott tárgy felismerése                                                                                                     nem tudja azonosítani az átadott anyagokat.

- Intubált beteg: kérje meg, hogy írják le a választ                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                          3 =            Néma, teljes afázia; nem képes érthető beszédre és a

                                                                                                                                                                                                                          hallottakat nem fogja fel.

   10. Dysarthria: Ha a beteg értelme elvben ép, meg kell vizsgálni beszédét. Ehhez meg kell kérni, hogy                              0 =    Normális

       olvassa fel vagy ismételje meg az átadott listán szereplő szavakat. Súlyosan afáziás betegnél azt kell                                  

       értékelni, hogy a spontán beszéd során mennyire artikulál tisztán. A „9"-es érték csak akkor választandó, ha a          1 =    Enyhe-közepes; a beteg a szavak végét néha elnyeli,

       beteg intubált vagy más fizikai gát gátolja a beszédben, és ilyenkor a vizsgálónak pontosan meg kell adnia,                        és a legrosszabb esetben némi nehézséget okoz

       hogy miért nem pontoz. A betegnek nem szabad elmondani, hogy a vizsgálatnak mi a célja.                                                    beszédének megélése.

   A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                       2 =    Súlyos; a beteg annyira rosszul ejti a szavakat, hogy

   - Afáziás betegeknél a spontán beszéd során kell értékelni az artikuláció tisztaságát                                                                      beszéde érthetetlen, pedig nem áll fenn dysphasia,

           érthető beszéd: 1 pont, nem érthető beszéd: 2 pont                                                                                                                       vagy ha igen, akkor nincs arányban, és a beteg nem

- Kómás/nem reagáló betegek: 2 pont                                                                                                                                                         néma/nem anarthriás.

                                                                                                                                                                                                                  9 =    Intubálás vagy másfizikai gát. Mégpedig:---------------

   11. Extinkció, érzékelési zavar: Az érzékelési zavar igazolásához elegendő információ nyerhető az előző                           0 =    Nincs rendellenesség.

       vizsgálatokból. Ha a beteg látása súlyosan károsodott, így nem végezhető el a kettős egyidejű stimuláció, de a               

       bőrstimulusra adott reakció normális, akkor az eredmény normális. Ha a beteg afáziás és a jelek szerint                        1 =    Vizuális, tapintási hallási, térbeli vagy személyt illető

       mindkét oldalra figyel  az eredmény akkor is normális. Ha vizuális térbeli érzékelési zavar vagy anosognosia                        érzékelési zavar vagy a kétoldali egy idejű

       áll fenn, az is a rendellenességre utalhat. Mivel a rendellenesség csak akkor pontozható, ha fennáll nincs                            stimulálásnál jelentkező extintio az érzékelési módok

       olyan eset, amikor ez a teszt nem végezhető el                                                                                                                                   egyikénél.

A1611005 Vizsgálati irányelvek:                                                                                                                                                         2 =    Kifejezett féloldali érzékelési zavar vagy féloldali

- Ha a beteg látása károsodott: a bőrstimulusra adott választ kell értékelni                                                                                         érzékelési zavar az érzékelési módok egyikénél. A

- Afáziás beteg, ha mindkét oldalra figyel: 0 port                                                                                                                                      beteg nem ismeri fel saját kezét vagy a térnek csak

- Csak a tény legesen megállapított rendellenességet pontozza                                                                                                             az egyik felére figyel

  

 

Kiegészítő vizsgálat; ami nem képezi a részét a NIH stroke skála pontozásnak.

A Distalis motoros funkció: A vizsgáló az alkarnál fogva felemeli a beteg kezét, és megkéri a betegek, hogy                   0 = Normális (5 másodperc elteltével sincs flexio)

       nyújtsa ki ujjait, amennyire csak lehet. Ha a beteg nem tudja kinyújtani agy nem nyújtja ki ujjait, a vizsgáló a           1 = 5 másodperc után az ujjak valamennyire nyújtva

       beteg ujjait teljesen kinyújtja, és figyeli, hogy az ujjak 5 másodperc elteltével nem görbültek-e vissza. Csak a                      vannak, de már nem teljesen. Ha az ujjak mozognak,

       beteg első próbálkozása pontozható. Nem szabad az utasításokat és a vizsgálatot megismételni.                                            de nem utasításra, az nem pontozandó.

                                                                                                                                                                                                               2 = 5 másodperc elteltével sincs akaratlagos nyújtás. Ha

                                                                                                                                                                                                                           az ujjak máskor mozognak, az nem pontozható.

                                                                                                                                                                                                                         a. Bal kar

                                                                                                                                                                                                                         b. Jobb kar

 

Comments