A Rehabilitációs Ellátási Programok készítésének menete

A REP-ek készítésének menete

 

A REP-ek készítésének technikai lépéseit ismertetjük. Ezeknek azért van jelentősége, mert rávilágítanak arra, hogy a REP-ek összeállításába milyen egységesítési és ellenőrzési mechanizmusokat építettünk be. A készítés lépései:

1.        lépés: a feladatot az Egészségügyi Minisztérium szakállamtitkára, dr. Medgyaszai Melinda és az OEP főosztályvezető helyettesen Molnár Attila fogalmazta meg és kérte fel a Rehabilitációs Szakmai Kollégiumot (RSZK) annak elvégzésére. A feladat lényegét az akkora már általuk is ismert rehabilitációs programok alapján készítendő protokollok kidolgozása jelenti, amelyek alkalmasak arra, hogy a rehabilitációs medicinán belül a szakmai tevékenységet közérthetően jellemezzék. Ezen protokolloknak egyszerűen áttekinthetőnek, bárki által (ÁNTSZ, MEP, Biztosítás Felügyelet) egyértelműen ellenőrizhetőnek kell lennie. Az ellátási programok célszerűen alkalmasak lehetnek arra, hogy ezek alapján finanszírozási protokollok készülhessenek.

2.        lépés: a feladatot az RSZK elnöke és az RSZK Ellátóhely Bizottságának (EB) vezetője megtárgyalta az EB tagjaival és az EB a legközelebbi RSZK ülésre előkészített egy REP vázlatot valamint egy útmutatót annak kitöltésére.

3.        lépés: a RSZK elfogadta a minisztériumi felkérést a Rehabilitációs Ellátási Programok (REP-ek) kidolgozására, valamint az EB által készített vázlatot és az útmutatót módosítások után, továbbá a EB javaslatát, hogy az egyes REP-ek elkészítésébe a kollégium tagjain kívül más szakemberek is kerüljenek bevonásra mégpedig koordinátorok irányításával, akik  a kollégium tagjai közül kerülnek ki, hiszen a kollégium tagjai pontosabban tudják nyomon követni a REP-ek készítésének folyamatát. A RSZK elfogadta ezt a munkamódszert és a készítők valamint a koordinátorok személyére tett EB javaslatot is (2009. szeptember 23-i RSZK ülés). Ezt követően az EB kiküldte a koordinátoroknak a felkéréseket, akik a külső szakértőkkel konzultálva osztották meg a feladatot egymás között. A REP-ek első változatának beküldési határideje 2009. október 31. volt.

4.        lépés: ez első REP-ek készítése során nyert tapasztalatok alapján az EB az útmutatót további javaslatokkal és kisebb módosításokkal ellátva ismét elküldte a készítőknek kérve, hogy a REP-ek első verzióját eszerint módosítsák (2. verzió). A 2009. november 18-i RSZK ülésen ismét felmerültek korrekciós javaslatok, amelyek alapján a REP-ek 3. verziói elkészítését kértük a koordinátoroktól és a készítőktől. Határidőnek 2009. december 31-et jelöltük meg.

5.        lépés: a RSZK 2009. december 9-i ülésén áttekintette az elkészült REP-eket és a munkafolyamatba újabb lépés beiktatását fogadta el az EB javaslatára: a 3-as verziók elkészülte után szupervízorok tekintsék át a REP-eket (tematikus megosztásban), hogy a hasonló betegségekkel összefüggő rehabilitációs ellátások tekintetében harmónia alakuljon ki. Ekkor további külső szakértőket vontunk be a munkába. Ennek a szakasznak az időzítése 2010. január hónapra esett.

6.        lépés: Ezzel párhuzamosan az OEP dr. Nagy Júlia által vezetett Kódkarbantartási Bizottsága is tájékoztatást kapott a REP-ek készültségi állapotáról és a december 9-i RSZK ülésen az OEP felé megfogalmazott kérdéseket is megtárgyaltuk. Az OEP-ben 2009. december 14-én tartott megbeszélésen elsősorban az OEP informatikai rendszerében végrehajtandó változtatásokra és a jelenleg a rehabilitációs rendszer működését gátló jogszabályi és egyéb kötöttségek feloldásának lehetőségeiről történt egyeztetés. Az OEP szakemberei és a Kódkarbantartó Bizottság minta-REP-eket kaptak áttekintésre. Ezek illetve egyéb előkészítő tevékenységek eredményeként ekkorra nyilvánvalóvá vált, hogy a REP-ek alkalmasak arra, hogy belőlük finanszírozási protokollok készüljenek, illetve a KBCS típusú finanszírozás alapjai lerakhatók legyenek.

7.        lépés: a 2010. január 27-i RSZK ülésen a szupervízorok által áttekintett REP-ek (S4 változat) kerültek megbeszélésre valamint az OEP-pel történt egyeztetések konklúzióit ismertette az EB vezetője a kollégium tagjaival. Ezen az ülésen a RSZK elfogadta (1) a REP-ek végleges számát (48+2); (2) az EB javaslatát az S4-es REP változatok un. kereszt-ellenőrzéséről; (3) a következő OEP egyeztetésre szánt kérdések körét. A kereszt-ellenőrzési tevékenység célja az, hogy az összes REP-ekben egységesen legyenek kezelve olyan fogalmak, mint a BNO3 és az FNO készlet, továbbá a beavatkozások leírására használt OENO kódok. A kereszt-ellenőrzések időszaka: 2010. január vége-március eleje.

8.        lépés: az OEP Kódkarbantartó Bizottságával második egyeztető megbeszélés zajlott le 2010. február 2–án. Ekkor a REP-eknek a kereszt-ellenőrzésekben nem érintett részei kerültek megbeszélésre egy összegző táblázat segítségével, amelyet a RSZK titkára készített el. Az OEP ennek alapján elkezdte az előkészületeket a REP-ek alapján a KBCS-ok összeállítására. A RSZK kérésére a 2010.  január-február hónapokban országosan zajló MEP ellenőrzések során a rehabilitációs programok és alprogramok lekérdezése is megtörtént minden egyes rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó intézménynél önbevallás formájában az RSZK EB által összeállított lista kitöltésével.

9.        lépés: a RSZK a 2010. március 10-i ülésén a jelen dokumentumban foglaltakat valamint a kereszt-ellenőrzések eredményeként feltárt változtatási szükségleteket tárgyalta meg. A kereszt-ellenőrzéseket követően egészülnek ki / módosulnak a REP-ek és a K5 verziójuk elkészült. A K5 verziók ellenőrzését a nyilvánosságra kerülés előtt az EB fogja végezni. A RSZK a 48+2 REP szakmai és ellátásrendi tartalmi elemit a kereszt-ellenőrzéseken feltárt módosítási szükségletekkel kiegészítve fogadja el.  Az utólag elhatározott 8-2. REP kidolgozására felkér szakértőt és szupervízort. Ezt az alprogramot elektronikus úton tárgyalja és fogadja el a RSZK.

10.     lépés: az elkészült anyagot a klinikai szakmák kollégiumai számára megküldi véleményezésre. A beérkező javaslatokat értékeli és a korrekciókat beépíti (április hónap)

11.     lépés: a REP-ek K5-ös verziói egy minimálisan egy éves próbaidőszakra kerülnek a jelen formában elfogadásra. Az OEP-pel és a szakhatósággal történő egyeztetés eredményeként dől el, hogy milyen körben és formában történik a próbaidőszakban a REP-ek használata. A REP-ek nyilvánosságra hozatala a különböző szakmai csatornákon történik. A jelen összeállítás PDF formátumban letölthető a RSZK honlapjáról.

Comments