Részletes rész

RÉSZLETES RÉSZRehabilitációs Program száma

Rehabilitációs Program neve

Rehabilitációs Alprogram , és egyben a hozzá tartozó Rehabilitációs Ellátási Program (REP) száma

Rehabilitációs Alprogram  neve

a fekvőbeteg ellátásban végezhető rehabilitációs programok és alprogramok

1-11: rehabilitációs alaptevékenységek; 14-18: speciális rehabilitációs tevékenységek; 12-13: kiegészítő rehabilitációs tevékenységek

1.

Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

1-1

Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

2.

Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás neuropathia és idegkárosodás, CP és NM betegségek kisgyermekkor után) okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

 

2-1

Sclerosis multiplex, és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció

2-2

Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

2-3

Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar /  fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

2-4

Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció

3.

Komplex kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

3-1

Traumás kéz és felsővégtag sérülések miatt szükséges rehabilitáció

3-2

Komplex nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

4.

Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok), daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta krónikus fájdalom és egyéb társuló funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

4-1

Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

4-2

Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

4-3

Ízületi és gerinc eredetű fájdalom okozta funkciózavarok / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

4-4

Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

5.

Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

5-1

Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

5-2

Degeneratív reumatológiai állapotok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

5-3

Immunpatológiai – szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges rehabilitáció

6.

Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

6-1

Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság szükséges rehabilitáció

6-2

Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

6-3

Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

7.

Amputációt (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) követően és dysmelia miatt kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

7-1

Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

7-2

Perifériás érbetegség miatti amputációt követően szükséges rehabilitáció

7-3

Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

8.

Égésbetegség, fagyás, maródás és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések, valamint lymphoedema okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

8-1

Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

8-2

Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

9.

Akutan előforduló komplex sérülések  és krónikus fogyatékossággal élő egyént ért sérülések okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

9-1

Multitrauma, polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

9-2

Komplikált monotrauma illetve fogyatékos személyt ért balesetek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

10.

Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

10-1

Táplálás, nyelés és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság miatt szükséges rehabilitáció

10-2

Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

10-3

Krónikus bélbetegség és malnutríció során kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

11.

Vizelet kiválasztás és ürítés zavarai okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

11-1

Krónikus veseelégtelenség / vesetraszplantáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

12.

Immobilitás, inaktivitás okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt mellékprogramként (önállóan nem)

12-1

Immobilitás, inaktivitás okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

13.

Elkülönítést igénylő betegek számára elkülönítést biztosító rehabilitáció mellékprogramként (önállóan nem)

13-1

Fertőző betegek számára elkülönítést biztosító rehabilitáció (mellékprogramként)

14.

A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

14-1

Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

15.

A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

15-1

A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16.

Kardiovascularis betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-1

AMI következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-2

ACBG következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-3

Billentyűműtét következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-4

Egyéb szív-érrendszeri műtét következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-5

Szívelégtelenség következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-6

Angina pectoris következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-7

PM-ICD beültetés után kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

16-8

Tervezett percutan intravascularis intervenciók utáni rehabilitáció

17.

Légzészavar / pulmonalis betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

17-1

TBC következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

17-2

COPD következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

17-3

Restriktív légzészavarok  következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

17-4

Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

17-5

Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek után szükséges rehabilitáció

17-6

Tüdőtranszplantációt követően szükséges rehabilitáció

18.

Kongenitális és gyermekkori kezdetű és életkorhoz kötött másodlagos komplikációk mozgászavarokban (Cerebralis paresis, Meningomyelokele, Gerinc strukturális elváltozásai, Speciális vázrendszeri szisztémás betegségek, Ritka veleszületett rendellenességek, Újszülöttkori plexus brach sérülés) amelyek miatt szükséges a rehabilitáció

18-1

Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

18-2

Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

18-3

Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

18-4

Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

18-5

Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció

Járóbeteg ellátás rehabilitációs programjai

19.

Fogyatékos személyek szexuális problémáival kapcsolatos rehabilitációs program

20.

Neurogen hólyag és végbél dysfunkciók miatt szükséges rehabilitáció

21.

Spaszticitás és mozgászavarok miatt fogyatékosok komplex ellátása és rehabilitációja

22.

A verbális kommunikáció zavarai felnőttkori/ gyermekkori szerzett agysérülés (pl. afázia, súlyos dysartria) miatt szükséges rehabilitáció

23.

Kognitív zavarok szerzett agysérülés miatt szükséges rehabilitáció

24.

Munkába visszavezető és szociális integrációt segítő program (fentiek mellett kísérő programként)

25.

Időskorúak rehabilitációja speciális tekintettel a gerontológiai sajátosságokra

Alapszakmák ellátó rendszerében megvalósuló rehabilitációs programok (járó vagy / és fekvőbeteg ellátásban)

26.

Látáskárosodás okozta fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció

27.

Cochlearis implantáltak hallásrehabilitációja

28.

Beszédsérültek rehabilitációja gége-exstirpáció utáni rehabilitáció

29.

Vestibuláris rehabilitáció (funkcionális vertigo is)

30.

Hallássérültek rehabilitációja

31.

Epilepsziás betegek rehabilitációja

32.

Pszichiátriai betegek rehabilitációja

 

Az alábbiakban a programok sorrendjében kerülnek az egyes alprogramok ill. az ezek végzésének feltételeit összefoglaló Rehabilitációs Ellátási Programok ismertetésre. Minden programra vonatkozik, hogy a 4. alpontban OENO kódok formájában vannak a diagnosztikai és terápiás tennivalók összefoglalva. A REP_ek készítése során (is) felszínre került számos olyan tevékenység, amelynek nincs OENO kódja. Ilyen módon ezeket xxxx előtaggal jelenítettük meg a REP-ekben. Néhány tevékenység végzését minden REP esetében kötelezően előírtuk, így ezeket itt kiemeljük.

Minden REP-ben kötelezően végzendő orvosi tevékenységek:

 11041 Vizsgálat,

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés,

XXXX Rehabilitációs terv készítése,

95320 Rehabilitációs képzés,

XXXX Team megbeszélés beteg részvétele nélkül,

XXXX Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése

 Ugyanakkor számos olyan orvosi tevékenység van, amelyek végzésére bármilyen rehabilitációs program során szükség lehet. Ezen beavatkozásokat is kiemelten felsoroljuk és jelezzük, hogy nem szerepelnek a REP-ben ismételten.

 

Minden REP-ben a beteg szükségletének megfelelően végzendő orvosi tevékenységek:

 11301 Kontrollvizsgálat, konzílium,

11048 Vizsgálat hatósági felkérésre,

11054 Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadűása szociális ellátásra való jogosultság megállapításához,

XXXX Szakorvosi vizsgálat és szakvélemény kiadása a beteg egészségügyi állapota miatt szükséges szociális ellátáshoz,

11011 Elsősegély,

12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel,

13303 Állandó katéter eltávolítása

13230 Nasogastricus szonda bevezetése

13600 Mozgásszervek teljeskörű fizikális vizsgálata,

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata,

13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén,

13622 Izomfunkció vizsgálata a teljes testen,

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi izületekben,

19108 Mikrobiológiai mintavétel nyálkahártyáról,

19131 Mikrobiológiai mintavétel székletből,

19141 Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, aerob,

19142 Mikrobiológiai mintavétel haemocultura, anaerob,

19170 Mikrobiológiai mintavétel műtéti anyagból,

19191 Mikrobiológiai mintavétel szilárd transport közegbe,

19192 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe,

19193 Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe

21310 Glukóz meghatározása,

85793 Infiltratio paravertebralis,

85840 Injectio in articulatio,

85850  Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum,

85860 Injectio in cutis seu subcutis, 85880 Intravénás injectio,

85881 Infúzió adása,

88340 Véna kanülálás,

88460 Vérvétel,

88461 Vérvétel ujjbegyből,

88741 Infúzió centrális vénába,

88750 Véna preparálás, 

81340 Hólyagkatéter (állandó) behelyezése,

81350 Hólyagkatéter (állandó) cseréje,

81300 Hólyagkatéterezés, egyszeri vizeletlebocsátás,

81330 Húgycsőkatéter igazítás, átmosás,

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus),

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus),  

XXXX Gyógyászati segédeszköz rendelése,

93490 Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel,

93491 Gyógyászati segédeszköz próbája,

93492 Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése,

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása,

 

A REP-ek ismertetését követően a Függelékben találhatók azok a funkcionális tesztek, amelyeknek elvégzését a REP-elben előírtuk vagy javasoltuk. Ezek közül kiemelendő a minden REP esetében kötelező a Barthel index vagy a FIM teszt felvétele.  Olyan standard tesztek, mint IQ tesztek vagy egyéb pszicho-diagnosztikai eszközök, amelyek speciális képzettséghez és eszköztárhoz kötöttek a megfelelő kézikönyvekben találhatók meg.

Aloldalak (51): Az összes megtekintése
Comments