1-1 Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció REP-jeStroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja (REP)

Ez a REP a következő Rehabilitációs Programhoz tartozik: 

Rehabilitációs Program száma: 1,   Alprogram száma: 1


Stroke: Ischaemia vagy vérzés következtében beálló heveny agyi károsodás. Ugyan a stroke körébe soroltatik a subarachnoidealis vérzés (SAH), ami viszont súlyosságában, tüneteiben (s ezáltal a rehabilitációs szükségletek terén is) az esetek többségében a koponya—agysérültekéihez állnak közelebb. Rehabilitációs ellátásuk másik protokoll szerint történik.

Másik, nevezetesen a 14-1 sz, protokoll szerint történik azon stroke vagy egyéb nem traumás heveny agykárosodott betegek ellátása, akik:

          subarachnoidealis vérzettek (1-es típusú BNO: I60.x)

          operált agyállományvérzettek (1-es típusú BNO: I61.x vagy I62.x és a megfelelő beavatkozási kód az és a megfelelő beavatkozási kód a stroke és a rehab. közötti idő intervallumban)

          malignus media occlusio miatt hemicraniectomizáltak (1-es típusú BNO: I63.x és a megfelelő beavatkozási kód a stroke és a rehab. közötti idő intervallumban)

          anoxiás agykárosodás utáni állapotban vannak (1-es típusú BNO: G93.1)

          tri- vagy tetraparetikussá (vagy -pléggé) váltak. (3-as típusú BNO)

 

Ezen, azaz az 1-1.sz. protokoll szerint láthatóak el viszont azon nem stroke, hanem más heveny vagy félheveny agykárosodás következtében fogyatékossá vált személyek, akik 3-as típusú diagnózisa az ezen protokollban fölsoroltak közé tartozik, pl. agyműtét után hirtelen kialakuló vagy progrediáló tünetek, agytályog stb … 

 

A (krónikus, progrediáló) vascularis encephalopathia, a multiinfarctusos dementia az 1-1 REP szerint ellátott betegek esetében legfeljebb kísérőbetegségként szerepelhet!

 

A stroke utáni rehabilitáció céljai: a helyreállás előmozdítása; az előbbi ellenére létrejövő fogyatékossághoz és rokkantsághoz való fizikai, pszichológiai és szociális adaptáció elősegítése; a függetlenséghez és a napi tevékenységhez való visszatérés serkentése; másodlagos komplikációk megelőzése.

 

1./ A páciensek állapotának jellemzése

1.1. Betegség / rendellenesség és a kialakult károsodás / funkciózavar / fogyatékosság leírása

 

BNO

FNO “B”

FNO “D” (1-5)

BNO 1

I61.0 – I69.8 között lévő dg.-k. (stroke), kivéve I65.x, I66.x, I67.0-I67.4 között és I67.8, I67.9

1. b730 Izomerô funkciói

1. d450 Járás

2. b760 Akaratlagos mozgási funkciók kontrollja

2. d410 Alaptesthelyzet változtatása

BNO3

G81.x (ezek közül a G81.9 jelenleg 3-as típusú dg.-ként nem használható) Féloldali bénulás

G82.x: Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia

G83.x: Egyéb bénulásos szindrómák

R26.0 : Ataxiás járás

R27.x : A koordináció egyéb hiányossága

R47.0 aphasia

3. b735 Izomtónus funkciói

3. d445 Kéz- és karhasználat

4. b140 Figyelmi funkciók

4. d330 Beszéd

5. b167 Nyelvi mentális funkciók

5. d540 Öltözködés

 

1.2. A rehabilitációra kerülő személyek állapot-súlyossága a  program kezdetén limitek megadásával: súlyos

FUNKCIONÁLIS  ÁLLAPOT

SÚLYOS

KÖZEPESEN SÚLYOS

ENYHE

FNO (az 1.1-nél felsoroltak alapján tól-ig értékek megadása)

b730.3,4 és d450.3,4 együtt

köztes állapot

B730, B760, D450 mindegyike <3

FIM összpont (motoros) vagy Barthel

<=54 (<=33)

<=40

55-90 (34-64)

45-75

>90 (>64)

>75

Társbetegségek

Leggyakrabban (de lehet más is): hypertonia, diab.m., hyperlipidaemia, hyperuricaemia, szívbetegegség, beszűkült vesefunkció, COPD, anaemia, obesitas

4 vagy annál több

2-3.

0-1

súlyos, ha a fenti három kategóriából legalább kettőben súlyos; közepesen súlyos, ha köztes állapotban van; enyhe, ha a fenti három kategóriából legfeljebb egy közepes, a többi enyhe

 

 

1.3. Humánerőforrás szükséglet

1.3.1.Ápolói szükséglet: nagy

1.3.2. Speciális szakdolgozó szükséglet

a) alapcsomag/alapszintű: gyógytornász, ergoterápeuta, heti 1-2 napon logopédus és pszichológus, dietetikus és szociális munkatárs

b) bővített : gyógytornász, ergoterápeuta, dietetikus, szociális munkás, klinikai szakpszichológus neuropszichichológiai jártassággal / végzettséggel és afáziában jártas logopédus, és legalább egyféle az alábbiak közül: zeneterapeuta / hydrotherapiára képesített szakember/ sportterapeuta  (gyógytestnevelő)

 

1.4. Fogyóanyag-szükséglet

1.4.1. Napi átlagos gyógyszer szükséglet: nagy

Alapbetegség(ek) miatt szükséges típusos gyógyszerek: hypertonia, szív, diabetes, lipid szerek, thrombocyta aggregatio gátló.Rehabilitáció során szükséges gyógyszerek: izomlazító végig (nem is olcsó), LMWH általában a program első felében, nehezen mobilizálható pácienseknél tartósan

1.4.2. Napi átlagos kötszer- egyéb orvosi és orvostechnikai anyag szükséglet: nagy / közepes

Alapbetegség(ek) miatt gyakran szükséges anyagok: inzulinosoknak fecskendő

Rehabilitáció során szükséges anyagok: pelenka, katéter, kerekesszék, járókeret, korlát, ortézisek, gipsz

1.4.3. Napi átlagos diagnosztikai anyag (fogyóeszköz) szükséglet: közepes

Alapbetegség(ek) miatt szükséges diagnosztikai anyagok: labor (vércukor, INR, stb. monitorozása)

Rehabilitáció alatt szükséges diagnosztikai anyagok: -

 

2./ Betegutak leírása

2.1. Hogyan kerül a páciens rehabilitációra? (jellemző betegutak leírása valószínűségi sorrendben):

·         átvétel közvetlenül az akut ellátást végző fekvőbeteg osztályról;

·         felvétel otthonról minél előbb, lehetőleg a stroke-tól számított 1-2 hónapon belül, akár az akut ellátóhely orvosának felvetése alapján, akár háziorvos vagy szakorvos beutalójával.

Valamennyi esetben előfordul a rehabilitációs osztály saját ambulanciájának közbeiktatása

2.2. Mi a jellemzője az adott betegcsoportnak a rehabilitációs ellátás időzítésére vonatkozóan?

Jellemzően elsőbbségi rehabilitáció. (Akkor nem elsőbbségi, ha a stroke akut ellátását követő rehabilitáció valami miatt elmarad, és a páciens 2 hónap után, sőt akár egy év után jelentkezik rehabilitációra. Utóbbi esetében egyértelműen programozható a rehabilitáció, feltételek az ismételt rehabilitációnál leírtak.)

 

3. A rehabilitációs ellátóhelyre vonatkozó kívánalmak leírása

3.1. Az ellátási csomag: alapcsomag, de bővített csomag, ha: súlyos beszédzavar (afázia) vagy neglekt vagy / és nyelészavar                 is fennáll 

                3.2. Az ellátási szint : II szint / III. Szint       

3.3. Az ellátás helyszíne: Fekvőbeteg

3.4. a rehabilitáció várható tartama : 21-70 nap

Első rehabilitáció esetén a program végén gyakran kerül javallásra a gyógytornásztatás folytatása a beteg otthonában ún. háziápolás („home care”) keretében. Amennyiben a kapacitás engedi, logopédiai, esetleg neuropszichológiai kezelésre a páciens az osztály saját ambulanciájára egy ideig visszajárhat. Első rehabilitáció esetén aki a program végére nem válik önállóvá, néhány hónapos szünet után újra felvehető (két szakaszos rehabilitáció). Késői rekondicionáló program csak az esetek kisebb részében, legalább egy év eltelte után, legfeljebb kétévente.

 

1-3. Ismételt felvétel rehabilitációs céllal elsőbbségi rehabilitáció befejezését követően

 

Akkor válhat szükségessé, ha az elsőbbségi rehabilitáció időszakához képest (1) jelentős spaszticitás lép fel, ami kontraktúrákhoz és/vagy fájdalomhoz vezet, a meglévő ortézisek viselését teszi lehetetlenné vagy újabb eszközök szükségessége merül fel; (2) ok lehet ismételt felvételre, ha az állapotban markáns javulás vagy romlás áll be, amelyek az elsőbbségi rehabilitáció során kitűzött célokhoz képest új rehabilitációs lehetőséget nyitnak meg. Pl. globális afáziás beteg beszédértése és produkciója javul annyit, hogy bevonhatóvá válik a rehabilitáció folyamatába.

 Jellemző

Minősítő

1.2. állapotsúlyosság  a betegek 70-90 %-ára jellemzően (N/Kp/k)

közepes

1.3.1. ápolói szükséglet (N/Kp/k)

közepes

1.4.1. gyógyszer szükséglet (N/Kp/k)

Közepes-nagy

1.4.2. kötszer és egyéb orvostechnikai anyag szükséglet (N/Kp/k)

kicsi

1.4.3. diagnosztikai anyag szükséglet (N/Kp/k)

kicsi

3.1. ellátási csomag (alap/bővített)

alap

3.2. ellátási szint (I/II/III)

I,II,III.

3.3. ellátás helyszíne (fekvőbeteg/NK/járóbeteg)

Fekvő,

3.4. ellátás várható tartama (tól – ig)

15-40 nap

Ismételt rehabilitáció várható tartama az első évben (hét/1. év)

--

Ismételt rehabilitáció várható tartama a második évben (hét/2. év)

szükségessége kérdéses

jellemző betegutak

1.háziorvos

 

2.szakrendelés

 

3.rehab.amb.

 

4. A rehabilitációs terápiás program kötelezően elvégzendő és dokumentálandó elemei az adott betegcsoportban

A)      OENO kódokkal kódolható tevékenységek

orvosi tevékenység

gyógytorna-fizioterápia

egyéb terápia

I.        alapcsomag

kötelezően elvégzendő tennivalók, vegetatív idegrendszer vizsgálata (12006), szenzorium vizsgálata (12000), érzőkör vizsgálata (12004); xxxx betegoktatás, családdal történő kommunikáció

és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak:

xxxxx team megbeszélés a beteg és családja/tágabb környezet bevonásával;

 

egyéni torna (94701) és / vagy csoportos torna (94702)

és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak:

86630Vázizom stimulator; 86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre;  86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis területén; 86634 TENS; 94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning; 82151 Kontraktúra nyújtása; 94003 Facialis torna; 94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna (gyermekek esetében); 94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül; 94401 Járásgyakorlat járókerettel; 94403 Járásgyakorlat bottal; 94404 Járásgyakorlat járógéppel; 94405 Járáselőkészítő gyakorlatok; 94406 Járáskészség fejlesztése; 94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok; 94408 Manipulációs készség fejlesztése; 94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában; 94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel; 94503 Neurofiziológiai kondicionáló  gyógytorna;94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna; 94530 Izomerősítő gyakorlatok; 94550 Gyógytorna relaxációs technikával; 94601 Passzív kimozgatás egy testtájon; 94602 Passzív kimozgatás több végtagon; 94610 Gyakorlatok ellenállással szemben; 94712 Masszázs, kézzel; 95820 Konduktív pedagógiai kéztorna; 95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként); 95890 Járásgyakorlás guruló mankóval; 95990 Kerekesszék használatának tanítása

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak:

94100 Beszédterápia; 94101 Hangterápia; 94110 Beszédtréning; 94130 Dysphasia tréning; 94290 Logopédiai gyakorlat; 95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia; 94200 Rágóizomgyakorlatok; 95290 Foglalkozás terápia (csoportos); 95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás; 95620 Ergoterápia, kreatív terápia; 95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása; 95650 Ergoterápia, írás tanítása; 95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka); 95670 Ergoterápia, mentális tréning; Pszichoterápia heti (96033, 96023, 96036), foglalkozásterápia egyéni (95291), foglalkozásterápia csoportos (95290), önellátásra oktatás (95530), ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása (95640); 95690 ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése; 95700 ergoterápia, felkészítés otthoni életre; 1929H Módosított mini mental state; 1930A Memória teszt 15 szó-15 kép

xxxxx szociális segítés / foglalkoztatás segítése, szociális ügyintézés

 

időtartam: nem kötött

időtartam: napi 1,5 óra, ennek 1/3-a egyéni terápia

időtartam: legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 óra hetente

II.      bővített csomag (alapcsomagon felül, az alábbiak közül szükségletnek megfelelően megválasztva)

 

94282 Palato-pharingealis elektroterápia; 94284 Garatizomzat elektromos ingerlése; izomrehabilitáció tornáztató géppel (95993); izokinetikus gyakorlás készülékkel, 94880 Medencefürdő, 9488G        Víz alatti vízsugár-masszázs, 86635 Számítógép vezérelt tens functio, 85511Víz alatti torna medencében, medencéből segítve; 85513 Víz alatti torna, csoportos; 85521Víz alatti torna medencében, kívülről segítve

xxxxx sportfoglalkozás

alapcsomag+ 1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija); 1929C Afázia neuropszichológiai próba II. ; 19211 Neuropszichológiai diagnosztika; 19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat; 19213 Kognitív folyamatok térképezése; 1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba; 95630 Ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat;

xxxxx zeneterápia

 

időtartam: napi 1-1,5 óra, ennek 1/3-a egyéni terápia

időtartam: heti 3-5 alkalommal összesen heti 5 óra

A minimális napi óraszám: mindent egybevéve 3, amelyeknek több mint a fele egyéni foglalkozás. Ez egyúttal páciens feltétel is. Olyan páciens vonandó programba, aki ennyit akceptálni képes. Egyéb részletezés a programok egyénre szabott mivolta miatt nem szükséges.

B) nem kódolható tevékenységek:

alapcsomagban:szociális betegoktatás, családdal történő kommunikáció, team megbeszélés a beteg és családja/tágabb környezet bevonásával; szociális ügyintézés; segítés / foglalkoztatás segítése;  

bővített csomagban: előbbiek + sportfoglalkozás, vagy zeneterápia

A foglalkozások egy kisebb része (logopédia, neuropszichológia, foglalkoztató terápia) órarendszerű. A mozgásterápia – a közbeiktatandó pihenéseket figyelembe véve – nem ill. kevéssé órarendszerű. A rehabilitációs ápolás pedig a napirendnek megfelelően alakul.

 

5. A rehabilitáció eredményességének értékelése

5.1./ Változást jellemző teszteredmények: Barthel index

5.2. / Kimeneti jellemzők: Foglalkoztatással kapcsolatosan csak kivételesen kell nyilatkozni. A páciensek az esetek döntő többségében otthonukba távoznak. A páciensek döntő hányada javult állapotban távozik. Első rehabilitáció esetén ezen belül a páciensek többsége eléri legalább a személyes teendők terén való önellátó képességet és a járási önállóságot legalább a lakáson belül. 

Comments