10-1 Táplálás, nyelés és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program (REP)

Táplálás, nyelés és egyéb táplálékfelvételi akadályozottság miatt szükséges rehabilitáció ellátási program (REP)

Ez a REP a következő Rehabilitációs Programhoz tartozik: 

Rehabilitációs Program száma: 10,   Alprogram száma: 1

A táplálék felvételének / befogadásának / elfogadásának vagy a tápláléknak a szájból a gastrointestinalis traktus többi része felé történő továbbításának bármilyen organikus vagy nem organikus eredetű zavara tartozik ide. Így különösen a neurogen dysphagia, mely elsősorban a félrenyelésben nyilvánul meg, a legkülönbözőbb neurológiai betegségekben, de elsősorban a központi idegrendszer károsodása, különösképpen stroke következtében fordul elő. A táplálékfelvétel egyéb akadályozottsága gyermek és felnőttkorban pszichés ok miatt vagy anatómiai eltérések miatt is létrejöhet. Leggyakrabban agykárosodott gyermekekben és felnőttekben fordul elő. A rehabilitáció során az evési / táplálkozási / táplálék-felvételi nehézség leküzdése a cél, amennyiben ez nem vagy csak részben lehetséges természetes úton (szájon át) akkor alternatív táplálási módozatok megtalálása és begyakorlása a cél.

 

1./ A páciensek állapotának jellemzése

1.1. Betegség / baleset / rendellenesség és a kialakult károsodás / funkciózavar / fogyatékosság leírása

BNO

FNO “B” (1-5)

FNO “D” (1-5)

BNO 1  P10.1 Agyvérzés szülési sérülés következtében; I60-I67 stroke állapotok; I64.H Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve; I69.4 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei;G93.1 Anoxiás agyi károsodás; G04.2 / G04.8 /G04.9 / G05 / G05.1 / G05.2 / G05.8 encephalitiesek; G06.0 intracranialis tályog és granuloma; R90 intracranialis térfoglalás; G93 Agyi tömlők (cysták); G93.9 Agyi rendellenesség k.m.n.;P52.6 Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben; P91.0 Újszülöttkori agyi ischaemia; P 91.2 Újszülöttkori agylágyulás; P91.8 Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai; P91.9 Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n.; P11.1 Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás; U99.6 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam  S 06 koponyaüri sérülés, G12.2 mozgató neuron betegség G52 egyéb agyidegek betegségei; K21.9 gastrooesophagealis reflux oesophatitis nélkül;

b51050 (orális nyelési szakasz), b51051 (pharyngealis nyelési szakasz)

d550 (étkezés), 560 (ivás)

b5101 (harapás), b5102 (rágás), b5103 (étel mozgatása a szájban), b5104 (nyálelválasztás), b5106 (visszaöklendezés és hányás)

d175 (problémák megoldása), d315 (kommunikáció nonverbális üzenetek megértésével

b4401 (légzésritmus), b4408 (légzési funkciók másképpen meghat)

d415 (testhelyzet megtartása)

BNO3   R13 dysphagia; R62.8 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb kiányosságai; R63.3: Táplálkozási nehézségek és zavarok; F98.2 csecsemő és gyermekkori táplálási zavarok; F50.8 Egyéb evészavar (táplálkozási) zavar; F5090 nem meghatározott evési (táplálkozási) zavarok; R63.3 Táplálkozási nehézségek és zavarok;

V kódok: Z93.1 gastrostomával élő személy; Z96.9 K.M.N. működő beültetett eszközt viselő személy; Z97.8 egyéb meghatározott eszközt viselő személy;

b250 (ízérzékelés), b255 (szagérzékelés)

d445 (kéz és karhasználat)

b7600 (akaratlagos mozgási funkciók kontrollja)

d7600 (szülő-gyermek kapcsolatok), d7601 (gyermek-szülő kapcsolat)

 

1.2. Állapot-súlyosság: A rehabilitációra kerülő személyek állapot-súlyossága a  program kezdetén limitek megadásával: közepesen súlyos

FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOT

SÚLYOS

KÖZEPESEN SÚLYOS

ENYHE

FNO

felsoroltak közül legalább kettő 3-as vagy 4-es fokú                      

köztes

felsoroltak közül legfeljebb egy 2-es fokú, a többi 1-es

FIM / EGYÉB TESZT

<54 / teljes nyelési képtelenség

54-90

>90    

Társbetegség / kapcsolódó probléma: neglect, paresis, demencia, diabetes, HT , cerebralis paresis, mentális retardáció, autizmus, epilepszia

3 vagy több

2

1 vagy 1 sem

súlyos, ha a fenti három csoportból kettő a súlyos kategóriába esik; enyhe, ha a fenti három kategória egyike közepes, másik kettő enyhe; közepes: köztes

 

1.3. Humánerőforrás szükséglet

1.3.1. Ápolói szükséglet: nagy

1.3.2. Specifikus szakdolgozói szükséglet: bővített csomag: nyelészavar kezelésében is jártas logopédus, dietetikus, gyógytornász, aki jártas a nyelésben részt vevő izmok tornásztatásában, valamint a belső (lágyszájpad, garat) és külső elektromos ingerterápiában, családterápiában jártas pszichológus, gyermek pszichológus, neuropszichológus, szociális munkatárs, fizioterápiás szakasszisztens, ergoterapeuta, konduktor vagy gyógypedagógus.

 

1.4. Fogyóanyag szükséglet

1.4.1. Napi átlagos gyógyszer szükséglet: nagy

Alapbetegség(ek) miatt szükséges típusos gyógyszerek: alapbetegség függvényében változó: antiepileptikumok, hypertonia, szív, diabetes, lipid szerek, thrombocyta aggregatio gátló, gastroenteralis motilitást fokozó szerek, antidepresszánsok, szorongásoldók

Rehabilitáció során szükséges gyógyszerek: infúziók, antspasztikus szerek,

1.4.2. Napi átlagos kötszer- egyéb orvosi és orvostechnikai anyag szükséglet: nagy

Alapbetegség(ek) miatt gyakran szükséges anyagok: pozícionálók (egyedi)

Rehabilitáció során szükséges anyagok: változó sűrűségű anyagok nyeletéshez, változatos speciális ételek, rágnivalók; gastrotubus táplálhoz speciális tápszerek; speciális evőeszközök, étkezési kellékek, palenka, katéter

1.4.3. Napi átlagos diagnosztikai anyag (fogyóeszköz) szükséglet: közepes

Alapbetegség(ek) miatt szükséges diagnosztikai anyagok: társbetegségek számától függ

Rehabilitáció alatt szükséges diagnosztikai anyagok: különböző sűrűségű kása, viselkedés megfigyeléshez video felvétel; étkezés megfigyeléshez eszközök (egyszerhasználatos)

2./ Betegutak leírása

2.1. Hogyan kerül a páciens rehabilitációra? Az esetek nagyrészében a paciensek az akut ellátó osztályról, esetleg az intenzív osztályról kerülnek előzetes konzílium után a rehabilitációs osztályra – ha a nyelészavar a vezető tünet; a táplálékfelvétel egyéb zavarai miatt neurológiai / háziorvosi / beutalóval

2.2. Mi a jellemzője az adott betegcsoportnak a rehabilitációs ellátás időzítésére vonatkozóan? jellemzően elsőbbségi, ritkán programozható

 

3. A rehabilitációs ellátó helyre vonatkozó kívánalmak leírása

3.1. Az ellátási csomag:  bővített csomag: Dysphagia esetén: nyeléspróba elvégzésére alkalmas RTG, folyadék sűrítő anyag, nyelészavar diagnosztikájában, kezelésében jártas gégész, endoszkóp, PEG beültetés (szakember, szakanyagok); specialisták (pl. foniáter) rendszeres konzulensként; a nyelés folyamatának megfigyelése video-fluoroszkóp segítségével intézményen belül elérhető legyen; kiépített, rendszeresen működő kapcsolat  rekonstrukciós műtétek végzésére alkalmas műtéti team-mel.  Egyéb táplálék-felvételi zavarokban: detektívtükrös megfigyelő helyiség, speciális pozícionálók és szükség esetén a parenterális táplálásra legyenek képesek.

3.2. Az ellátási szint : III. szint

3.3. Az ellátás helyszíne : fekvőbeteg

3.4. A rehabilitáció várható tartama: 14-70 nap

1-3. Ismételt felvétel rehabilitációs céllal elsőbbségi rehabilitáció befejezését követően

Ismételt rehabilitáció válhat szükségessé, ha az evési / táplálék-felvételi / nyelési zavar visszatér vagy romlik az elsőbbségi rehabilitáció befejezése után

-         kiújuló anya-gyermek kapcsolati zavar miatt;

-         interkurrens betegség visszaveti a peros táplálhatóságot, amely még nem rögzült kellőn (PEG nagy NG szonda mellett végzett evési tréning után)

-         a nyelészavar visszatér a figyelmi / mentális funkciók romlása miatt

Jellemző

Minősítő

1.2. állapotsúlyosság  a betegek 70-90 %-ára jellemzően (N/Kp/k)

közepes

1.3.1. ápolói szükséglet (N/Kp/k)

közepes

1.4.1. gyógyszer szükséglet (N/Kp/k)

közepes

1.4.2. kötszer és egyéb orvostechnikai anyag szükséglet (N/Kp/k)

közepes

1.4.3. diagnosztikai anyag szükséglet (N/Kp/k)

kicsi

3.1. ellátási csomag (alap/bővített)

bővített

3.2. ellátási szint (I/II/III)

III

3.3. ellátás helyszíne (fekvőbeteg/NK/járóbeteg)

fekvőbeteg, esetleg nappali kórház vagy III. szintű ellátó ambulanciája

3.4. ellátás várható tartama (tól – ig)

 

Ismételt rehabilitáció várható tartama

14-30 nap

jellemző betegutak

szakorvos / kórház vagy háziorvos (házi gyermekorvos)  ® rehabilitációs szakambulancia, majd osztály

 

rehabilitációs osztály szakambulanciája®rehabilitációs osztály

 

4. A rehabilitációs terápiás program kötelezően elvégzendő és dokumentálandó elemei az adott betegcsoportban

A. kódolható tevékenységek

orvosi tevékenység

gyógytorna-fizioterápia

egyéb terápia

bővített csomag

köelezően elvégzendő tennivalók,  Oropharyngealis dysphagia vizsgálata (12488) és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak: Szenzórium vizsgálata (12000);  Agyidegek vizsgálata (12002); perifériás idegrendszer vizsgálata (12003); érzőkör vizsgálata (12004); koordinációvizsgálata (12005); vegetatív idegrendszer vizsgálata (12006); extrapyramidális neuroterápia és oktatása (94280 Enterostoma vizsgálata (13220) impulzus dg a n.faciális területén (1208F); tracheostás kanül cseréje (87031); xxxxx garatingerlés hideg eszközzel; nyelésterápia változó sűrűségű anyagokkal;

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna; vagy egyéni gyógytorna (94701) vagy fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna (94331) és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak: szenzoros aktivációs terápia (94281); helyi hűtés (86120) szelektív ingeráram-kezelés (86319) funk.elektroth.n.fac. területén (86633);TENS (86634); Vázizom stimulator; faciális torna (94003) rágóizom gyakorlatok (94200); ); nyelési defektusok javítását szolgáló tréning (94210); 82151 Kontraktúra nyújtása; 94405 Járáselőkészítő gyakorlatok; 94406 Ügyességfejlesztő gyakorlatok; 94408 Manipulációs készség fejlesztése; 94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában; 94530 Izomerősítő gyakorlatok; 94550 Gyógytorna relaxációs technikával; 94601 Passzív kimozgatás egy testtájon; Gyakorlatok ellenállással szemben; 94712 Masszázs, kézzel;

94130 Dysphasia tréning vagy  94200 Rágóizom gyakorlatok vagy Pszichoterápia heti (96033, 96023, 96036), vagy foglalkozásterápia egyéni (95291) és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak: memória és figyelmi funkciók vizsgálata (12033); biográfiai analízis (19202); heteroanamnesis (19203) ; explorativ játék (19209); szakpszichoterápiás ülés96029-31; pszichológiai viselkedés tréning (96432); szakpszichoterápiás ülés családnak; beszédérthetőségi vizsgálat (96423);  Logopédiai gyakorlat (942909; Foglalkozás terápia (csoportos) (95290); Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása (95530); Ergoterápia, manuális gyakorlás (95610); Ergoterápia, kreatív terápia (95620); Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása (95640); Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka (95660); Ergoterápia, mentális tréning (95670); 95690 ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése; 95700 ergoterápia, felkészítés otthoni életre; foglalkozásterápia csoportos (95290), Konduktív pedagógiai kéztorna (95820); habilitációs foglalkozás (96006); Szociális ügyintézés (93493); gyermeki fejlődés vizsgálat próbákkal (1929L); xxxx beteg-edukáció, családdal történő kommunikáció,

időtartam: nem kötött

időtartam: napi 45-60 perc, 80%-ban egyéni terápia, kötelező és opcionális vegyesen

időtartam: napi 30-90 perc, fele egyéni, fele kiscsoportos foglalkozáskötelező és opcionális vegyesen

B) nem kódolható tevékenységek: beteg-edukáció, családdal történő kommunikáció, team megbeszélés a beteg és családja/tágabb környezet bevonásával; garatingerlés hideg eszközzel; nyelésterápia változó sűrűségű anyagokkal;

 

5. A rehabilitáció eredményességének értékelése

5.1./ Változást jellemző teszteredmények: FNO, FIM

5.2. / Kimeneti jellemzők: az étel konzisztenciája, félre nyelések gyakorisága, rágás képessége, NG szonda elhagyása; PEG lezárhatósága; viselkedési zavar megszűnése; anya-gyermek kapcsolati zavar oldódása

Comments