7-1 Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja (REP)

Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja (REP)

 

Ez a REP a következő Rehabilitációs Programhoz tartozik: 

Rehabilitációs Program száma: 7,   Alprogram száma: 1

A zömmel aktív korosztályt érintő balesetek helyszínén elszenvedett, illetve az első traumatológiai ellátás során befejezett csonkolásokat követő állapotok tartoznak ide. A funkciózavarok kialakulását befolyásolhatja az amputáció - gyakran nem tervezhető - magassága, a műtéti technika, az érintett végtagok száma, a kísérő állapotok, szövődmények (polytraumatizáció, kontraktúra, pszichés zavarok) fennállása. Jellemző a helyváltoztatás (alsó végtag) illetve a kéz-és karhasználat valamint a tapintási funkciók (felső végtag) károsodása, a napi rutin feladatok végzésének az akadályozottsága.

 

1./ A páciensek állapotának jellemzése

1.1. Baleset  és a kialakult károsodás / funkciózavar / fogyatékosság leírása

BNO

FNO “B” (1-5

FNO “D” (1-5)

BNO 1  S48.0-S98.4 (Amputáció különböző magasságban a felső és az alsó végtagokon); T05.0-T05.9 (Több testtájra terjedő traumás amputációk különböző kombinációkban)

b710 (Az ízületek mobilitási funkciói)

b730 (Izomerő funkciói)

b280 (Fájdalom érzése)

b265 (Tapintási funkciók)

b260 (Proprioceptív funkciók)

d240 (Stressz és más pszichés terhek kezelése)

d450 (Járás)

d465 (Helyváltoztatás segédeszköz használatával)

d445 (Kéz és karhasználat)

d530 (Toilette-használat)

BNO3  T92.6 (A felső végtag zúzódásának és traumás csonkolásának következményei);  T93.6 (Az alsó végtag összezúzódásának és traumás csonkolásának következményei); M24.5 (Ízületi kontraktura), M25.5 (Ízületi fájdalom), R26.2 (Járási nehézség m.n.o.), R52.2 (Egyéb idült fájdalom); R52.1 (Idült tűrhetetlen fájdalom); G54.6 (Végtag fantom-szindróma fájdalommal); G54.7 (Végtag fantom-szindróma fájdalom nélkül)

kísérő kódok Z44.0 (Műkar felhelyezése és igazítása), Z44.1 (Műláb felhelyezése és igazítása), Z89.0-9 (Végtag szerzett hiánya különböző kombinációkban), Z97.1 Művégtagot viselő személy

 

1.2. Állapot-súlyosság: A rehabilitációra kerülő személyek állapot-súlyossága a  program kezdetén limitek megadásával:  közepesen súlyos

FUNKCIONÁLIS  ÁLLAPOT

SÚLYOS

KÖZEPESEN SÚLYOS

ENYHE

FNO

b710, b730, b280, d230, d450, d445

ha ezek közül legalább kettő 3-as vagy 4-es fokozatú

köztes

b710, b730, b280, d230, d450, d445

ha ezek közül legfeljebb kettő 2-es fokozatú, a többi 1-es

FIM összpont (motoros) vagy Barthel

£54 (£33)

£40

55-90 (34-64)

45-75

≥91 (≥65)

≥80

Russek skála

V-VI

III-IV

I-II

Társbetegségek: E66 (elhízás); I25 (idült ishaemias szívbetegség); E10.-14 (diab. mell.); I10 (magas vérnyomás); J44. (COPD); F92. (Depresszív magatartászavar); T05.0-T05.9 (Több testtájra terjedő traumás amputációk különböző kombinációkban)

 

Legalább 4

 

 

2 vagy 3

 

 

legfeljebb 1

Súlyos, ha a fenti három kategóriában legalább kettő súlyos; enyhe, ha a fenti kategóriákban legfeljebb egy középsúlyos, a többi enyhe; középsúlyos: köztes állapot

 

1.3. Humánerőforrás szükséglet

1.3.1. Ápolási szükséglet: közepes

Az amputáció magasságától és az érintett végtagok számától függően napi 2-3 óra általános és részben specifikus jellegű (önellátás segítése, kötözés, csonkgondozás)

1.3.2. Specifikus szakdolgozói szükséglet

a) alapcsomag: gyógytornász; heti 1-2 napon: fizioterápiás asszisztens, ergoterapeuta, klinikai szakpszichológus, dietetikus, szociális munkatárs, ortopéd műszerész elérhető

b) bővített csomag: gyógytornász, ergoterapeuta, klinikai szakpszichológus; heti 1-2 napon: fizioterápiás asszisztens, dietetikus, szociális munkatárs, ortopéd műszerész, hidroterapeuta, sportterapeuta, munkapszichológus, gyermekek esetében klinikai gyermek szakpszichológus, hosszabb hospitalizáció szükségességekor pedagógus vagy gyógypedagógus

 

1.4. Fogyóanyag szükséglet

1.4.1. Napi átlagos gyógyszer szükséglet: kicsi                                                                          

Alapbetegség(ek) miatt szükséges típusos gyógyszerek: thrombosis profilaxis

Rehabilitáció során szükséges gyógyszerek: fájdalomcsillapító, sz. sz. gabapentin származékok

1.4.2. Napi átlagos kötszer- egyéb orvosi és orvostechnikai anyag szükséglet: közepes

Alapbetegség(ek) miatt gyakran szükséges anyagok: sebpárna, mull lap, kenőcs tüll, rugalmas pólya, kötésrögzítők

Rehabilitáció során szükséges anyagok: pneumatikus protézis, L-211 ortézis lábszárcsonkra, járókorlát, lépcső, antidecubitor matrac

1.4.3. Napi átlagos diagnosztikai anyag (fogyóeszköz) szükséglet: kicsi 

Alapbetegség(ek) miatt szükséges diagnosztikai anyagok: rutin laborvizsgálat

Rehabilitáció alatt szükséges diagnosztikai anyagok: (szövődmény esetén) csonk röntgen felvétel, sebváladék leoltás

2./ Betegutak leírása

2.1. Hogyan kerül a páciens rehabilitációra?

Elsősorban az amputációt végző traumatológiai osztályról esetleg helyi konzílium után, direkt átvétel révén, másodsorban a rehabilitációs osztály ambulanciáján történt vizsgálat és előjegyzés után. Ismételt (pl. végleges protézissel történő) ellátás a háziorvosi praxisból, időzített előjegyzés szerint

2.2. Mi a jellemzője az adott betegcsoportnak a rehabilitációs ellátás időzítésére vonatkozóan?

Jellemzően elsőbbségi rehabilitáció szükséges, programozható csak szövődmény kezelése, vagy protéziscsere céljából. Elsősorban a közlekedő- és munkaképesség minél korábbi visszaszerzésének lehetősége teszi indokolttá az akut kezelést követő azonnali rehabilitációt.

 

3. A rehabilitációs ellátó helyre vonatkozó kívánalmak leírása

3.1. Az ellátási csomag: alapcsomag / bővített csomag

Alapcsomag keretében elláthatók a kézujjak illetve a láb, a -lábszár és a  comb szintjében amputációt elszenvedettek.; A bővített csomag keretében elláthatók a csípőízületi exartikuláción vagy hemipelvectomián átesettek, illetve a felső vagy több végtag amputáltak továbbá a gyermekkorú csonkoltak.

3.2. Az ellátási szint:  II szint / III. Szint

Nagyobb számban várható 2-3. aktivitási szint, és ennek megfelelően csővázas, magas dinamikájú eszközzel való ellátásra vonatkozó igény, amit csak rehabilitációs szakorvos, multidisciplinaris team keretében végezhet.

3.3. Az ellátás helyszíne: Fekvőbeteg

3.4. A rehabilitáció várható tartama :  30-35 nap

A traumatológiai osztályról való átvétel időpontját a kísérő sérülések ellátása is befolyásolhatja. Felső végtag amputáltaknál bioelektromos művégtag használatának elsajátítása jóval hosszabb időt igényel.

 

1-3. Ismételt felvétel rehabilitációs céllal elsőbbségi rehabilitáció befejezését követően

 

Ismételt rehabilitáció válhat szükségessé fekvőbetegként, ha pl. az első ellátás során kapott protézis feltörte a csonkot, ha amputációs neuroma alakult ki és reoperáció szükséges, ha az elsődleges ellátás során túlzottan optimisták voltak a traumás csonk terhelhetőségét illetően és reoperációra volt szükség. Az összes többi eset – ha egyéb (az alapbajtól független) ok teszi azt szükségessé – ambuláns ellátásban részesülhet.

 

Jellemző

Minősítő

1.2. állapotsúlyosság  a betegek 70-90 %-ára jellemzően (N/Kp/k)

közepes

1.3.1. ápolói szükséglet (N/Kp/k)

közepes

1.4.1. gyógyszer szükséglet (N/Kp/k)

kicsi

1.4.2. kötszer és egyéb orvostechnikai anyag szükséglet (N/Kp/k)

közepes

1.4.3. diagnosztikai anyag szükséglet (N/Kp/k)

kicsi

3.1. ellátási csomag (alap/bővített)

alap

3.2. ellátási szint (I/II/III)

II / III

3.3. ellátás helyszíne (fekvőbeteg/NK/járóbeteg)

a fenti definíció szerint fekvő / NK

3.4. ellátás várható tartama (tól – ig)

20-25 nap

Ismételt rehabilitáció várható tartama az elsőbbségi rehabilitáció befejezése utáni első évben (hét/1. év)

a fentiekből következően alapesetben nincs rá szükség, a felsorolt indikációk szövődmények, vagy rosszul megítélt elsődleges rehabilitációs terv következményei; a leírt esetben 3 hét / 1 év

Ismételt rehabilitáció várható tartama a második évben (hét/2. év)

nem várható

jellemző betegutak

1. háziorvos®szakorvos®osztály

 

2. osztály szakambulanciája®osztály

 

3. szakorvos®osztály

 

Folytatólagos ambuláns ellátásban (kontrollok, döntés a további rehabilitációs szükségletről) milyen programokra lehet szükség a szokványos ellenőrzésen túl?

Program(ok) és protokoll(ok): Tartós pszichológiai gondozás, munkapszichológiai felmérés, átképzés szükséges lehet. Kontroll a primer ellátó osztály ambulanciáján az ideiglenes protetizálás után 6 hónappal következhet a végleges protetizálás,  ismételt ellátás keretében, majd 6-12 havonta indokolt az ellenőrzés, szükség és kihordási idő szerint protézis csere végzése.

Ellátási szint: a primer ellátó II-III. szintű osztály ambulanciáján

 

4. A rehabilitációs terápiás program kötelezően elvégzendő és dokumentálandó elemei az adott betegcsoportban

A. Kódolható tevékenységek

orvosi tevékenység

gyógytorna-fizioterápia

egyéb terápia

I.       Alapcsomag

Kötelezően minden REP-ben elvégzendő tennivalókon túl az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak: szenzorium vizsgálata (12000), perifériás idegrendszer vizsgálata (12003), érzőkör vizsgálata (12004), koordinatio vizsgálata (12005),

egyéni torna (94701) vagy  csoportos torna (94702), amputációs csonk formázása (95850); amputációs csonk formázása (95850); amputáltak gyógytornája (94411); rehabilitációs képzés (95320), xxxx fizioterápiás állapotfélmérés, kezelési terv,  xxxx állapot változás nyomon követése fizioterápiás szempontból

és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak, összesen napi 30-60 percben: kerekesszék használatának tanítása (95990), járás előkészítő gyakorlatok (94405), járáskészség fejlesztése (94406), csonkedzés pneumatikus ballonnal (95860), járás tanítás pneumatikus protézissel (95930), művégtag felvételének tanítása (95950), irányított járásgyakorlatok segédeszközzel (94410), járásgyakorlat segédeszköz nélkül (94400), kontraktúra nyújtás (82151), ortézis felhelyezése (83295), testtájankénti egyéni gyógytorna (94504), izomerősítő gyakorlatok (94530),ízületek mobilizálása (94640),  passzív kimozgatás egy testtájon (94601), passzív kimozgatás több végtagon (94602), szertorna (94603), gyakorlatok ellenállással szemben (94610), ízületi mozgások gyakorlása (94630), ízület mobilizálás (94640), manipulációs készség fejlesztése (94408), masszázs kézzel (94712); ügyességfejlesztő gyakorlatok (94407), koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában (94409),

önellátásra oktatás (95530), ergoterápia önellátó funkciók begyakorlása (95640), pszichodiagnosztikai elemző exploratio(19204)

és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak, összesen napi 30-60 percben: klinikai pszichológiai exploratio (19200), Hamilton-féle depressziós skála (19353), krízisintervenció (96002), readaptációs betegvezetés (96004),alap pszichoterápia (96023 – heti két alkalom), relaxációs tréning csoportban részvétel (96033), alap pszichoterápiás csoportban részvétel (96034), alap pszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) (96421),foglalkozásterápia egyéni (95291), foglalkozásterápia csoportos (95290), ergoterápiás diagnózis felállítása (95600), rehabilitációs felmérés és értékelés (19700), ergoterápia, kreatív terápia (95620), ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat (95630), ergoterápia, írás tanítása (95650) ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) (95660), ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése (95690), ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás (95700)gyógyászati segédeszközhöz méretvétel (93490), gyógyászati segédeszköz próbája (93491), gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése (93492), művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra (95940);

időtartam: nem kötött

időtartam: napi 1,5 óra, ennek 1/3-a egyéni terápia, a kötelező és opcionális eljárásokból vegyesen

időtartam: legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 óra hetente a kötelező és opcionális eljárásokból vegyesen

II.     bővített csomag

konzílium (11601), érzőkör vizsgálat (12004), protézis revíziója (85660), dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája (95960), segédeszköz-ellátás elbírálása (95992)

dupla alsóvégtag amputált járástanítása (95970), vízalatti torna medencében kívülről segítve (85521), víz alatti torna medencében, medencéből segítve (85511), víz alatti torna csoportos (85513), izomrehabilitáció tornáztató géppel (95993), vázizom stimulátor (86630), TENS (86634), számítógép vezérelt TENS functio (86635), manuálterápiás kezelés (94711), masszázs, kézzel (94712), funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben (94715),izomrehabilitáció tornáztató géppel (95993), vázizom stimulátor (86630), manuálterápiás kezelés (94711)

ergoterápia, manuális gyakorlás (95610), ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) (95660), ergoterápia, kreatív terápia (95620), ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat (95630), ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése (95690), ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás (95710)

időtartam: nem kötött

időtartam: napi 2,5 óra, ennek 1/3-a egyéni terápia a kötelező és opcionális eljárásokból vegyesen

időtartam: heti 3-5 alkalommal összesen heti 5 óra a kötelező és opcionális eljárásokból vegyesen

nem kódolható tevékenységek:

Kötelezően elvégzendő:

xxxx

 

Fizioterápiás állapotfelmérés és terv

xxxx

 

Állapotváltozás nyomon követése fizioterápiás szempontból

Választható: ízületek és lágyrészek manuális eljárásai (xxx17), komplex egyéni gyógytorna készülékkel/géppel (xxxx1/B), egyensúlyozó készülékek használata, sportterápia, fizioterápiás vizsgálat, kontroll fizioterápiás vizsgálat kezelési terv ellenőrzés módosítás, komplex egyéni torna, egyénre szabott gyógytorna, fizioterápiás tanácsadás , komplex prevenciós mozgásprogram, OMT rendszeribe nem sorolható manuális technikák, függesztéses technikák, team megbeszélés beteg nélkül, team megbeszélés a beteg és családja/tágabb környezet (munkahely, iskola) bevonásával; munkapszichológiai felmérés és tanácsadás; sportterápia; myoelektronikus felső végtag protézis használatának oktatása

 

5. A rehabilitáció eredményességének értékelése

5.1./ Változást jellemző teszteredmények: FIM, FNO, Russek skála

5.2. / Kimeneti jellemzők

Foglalkoztatás: A traumás amputáltak jelentős része munkaképes korú a sérüléskor, ezért szellemi vagy könnyebb fizikai munka esetén a korábbi munkakörbe visszatérés esélye adott, szükséges akadálymentesítés elvégése után. Egyéb esetben munkapszichológiai vizsgálat, átképzésre irányítás szükséges lehet.

Tanulmányok: a gyermek sérültek speciális vonatkozásai megemlítendők!

Távozás színtere: saját otthon, ritkábban, esetleg többszörös amputáció után szociális intézmény.

Önállóság szintje:

·         Javult a korábbihoz képest / korábbival azonos, vagy nagyon hasonló / közepesen csökkent / sokat romlott

·         Teljesen önellátó / segítséget igényel, de önálló /felügyeletet igényel / állandó ápolást igényel

Comments