7-3 Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja (REP)

Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási programja (REP)

 

Ez a REP a következő Rehabilitációs Programhoz tartozik: 

Rehabilitációs Program száma: 7,   Alprogram száma: 3

A dysmelia veleszületett, részleges vagy teljes végtaghiány, amely gyakran egyéb végtag deformitásokkal kombinálódik. Alsóvégtag hiánya a járás, testhelyzet változtatás, a felsőé a manipuláció, önellátás, írás és munkatevékenységek végrehajtását akadályozza. Többszörös végtaghiányok esetében a zavarok nem egyszerűen összeadódnak, sokszorozódhatnak is.

 

1./ A páciensek állapotának jellemzése.

1.1. Rendellenesség és a kialakult károsodás / funkciózavar / fogyatékosság leírása

BNO

FNO “B” (1-5)

FNO “D” (1-5)

BNO 1 A felső végtag redukciós defektusai: Q71.0-9; Az alsóvégtag redukciós defektusai: Q72.0-9; (ritkán nem meghatározott végtag redukciós defektusok: Q73.0-8); Számfeletti ujjak: Q69.0-9; összenőtt ujjak: Q70.0-9; Egyéb veleszületett végtag rendellenességek: Q74.0-9,

BNO 3 R26.8 Járás és mobilitás egyéb k. m. n. rendellenességei; 

és a BNO 1-nél szereplő valamennyi diagnózis

b260, (proprioceptív funkció) - Q71 mellett b265 (tapintási funkció)

d410 (alaptesthelyzet változtatása)

b710 (ízületek mobilitási funkciói)

d450, (járás) - Q71 mellett d430 (tárgyak emelése és hordozása)

b715 (ízületek stabilitási funkciói)

d465, (helyváltoztatás segédeszköz használatával) - Q71 mellett d445 (kéz és karhasználat)

b730 (izomerő funkciók)

d540, (öltözködés) -Q71 mellett d530 (toilette használat)

b770, (járásminta-funkciók) - Q71 mellett b760 (akaratlagos mozgások kontrollja)

d720, (összetett személyközi interakció),

 

1.2. Állapot-súlyosság: A rehabilitációra kerülő személyek állapot-súlyossága a program kezdetén limitek megadásával: közepesen súlyos

FUNKCIONÁLIS ÁLLAPOT

SÚLYOS

KÖZEPESEN SÚLYOS

ENYHE

FNO

 

a megadott FNO kategóriák közül legalább kettő .3-4 minősítővel

a megadott FNO értékek közül legalább kettő .2 minősítővel

a megadott FNO értékek .1 minősítővel, legfeljebb egy esetében .2 minősítő

EGYÉB TESZT Q72. (AV hiány) esetében a Russek skála használható.
FIM motoros funkciók

 Russek V-VI


<34

Russek III-IV


34-64

Russek I-II


>64

Társbetegsége más szervi fejlődési rendellenesség, pl. congenitális vitium előfordulhat

előfordulás esetén 1 fokozattal súlyosabb kategória

előfordulás esetén 1 fokozattal súlyosabb kategória

 

Súlyos, ha: a fenti három kategória közül akár egyben súlyos függetlenül a többitől; Közepesen súlyos, ha a fentiek közül maximum egy enyhe, a többi, vagy az összes közepesen súlyos; Enyhe, ha két vagy három kategóriában enyhe, maximum egyben legfeljebb közepes.

 

1.3. Humánerőforrás szükséglet

1.3.1.  Ápolói szükséglet: közepes. Az ápolási szükségletet elsősorban az életkor, kevésbé a fogyatékosság befolyásolja, kivéve a ritkább, többszörös végtaghiányos eseteket, társuló más szervi fejlődési rendellenességet.

1.3.2.  Speciális szakdolgozó szükséglet

Alapcsomag: gyógytornász, ergoterápeuta, heti 1-2 napon pszichológus, dietetikus és szociális munkatárs, ortopédiai, radiológiai, gyermekgyógyász, gyermek kardiológiai konzílium sz. e.

Bővített: gyógytornász, ergoterápeuta, dietetikus, szociális munkás, klinikai szakpszichológus, sportterapeuta (gyógytestnevelő), hosszabb bent tartózkodás esetén pedagógus

 

1.4. Fogyóanyag szükséglet

1.4.1. Napi átlagos gyógyszer-szükséglet: kicsi

Sem az alapbetegség, sem a társuló fejlődési rendellenességek jellemzően nem gyógyszerigényesek – kivétel, ha olyan társuló rendellenesség van, ami miatt gyógyszer szükséges pl. epilepszia

1.4.2. kötszer- egyéb orvosi anyag szükséglet: kicsi

Alapbetegség(ek) miatt nem szükséges: kivéve korrekciós műtét és ideiglenes művégtag ritka esetét , ilyenkor közepes lehet

Rehabilitáció során szükséges anyagok: kötszer, csonkharisnya, életkor függően pelenka

1.4.3. diagnosztikai anyag szükséglet: kicsi

 

 

2./ Betegutak leírása

2.1. Hogyan kerül a páciens rehabilitációra?

gyermek háziorvos, mozgásszervi alapszakma (leggyakrabban ortopédia) szakorvosa, háziorvos, beutalóval

2.2. Mi a jellemzője az adott betegcsoportnak a rehabilitációs ellátás időzítésére vonatkozóan?

Programható, amely figyelembe veszi az egyéni mozgásfejlődést, az első ellátás (általában kisdedkorban), szülővel együtt, esetleges korrekciós műtét miatt is osztályos, azután ambuláns – az időzítésben további szempont, hogy az esetleg szükséges korrekciós műtéteket, amennyiben orvosi ellenjavallata nincs, úgy kell ütemezni, hogy a rehabilitáció az iskolás kor kezdetére befejeződjön.

 

3. A rehabilitációs ellátó helyre vonatkozó kívánalmak leírása

3.1. Az ellátási csomag: alapcsomag, ritka esetben bővített csomag, ha rendszerbetegség, súlyos, többszörös végtagi rendellenesség áll fenn

3.2. Az ellátási szint: Első ellátáskor: II szint / III. szint (utóbbi, ha rendszerbetegség, súlyos, többszörös végtagi rendellenesség áll fenn; Ismételt ellátás: I szint /II szint

3.3. Az ellátás helyszíne: Első ellátáskor: Fekvőbeteg  (nappali kórházi is lehet, ha van lehetőség)

Ismételt ellátás: járóbeteg

3.4. A rehabilitáció várható tartama: első ellátás: 7-14 nap, protézis igazítás, mozgásfunkciók javítása, szülő betanítása céllal; ismételt ellátás: járóbeteg

 

Folytatólagos ambuláns ellátásban (kontrollok, döntés a további rehabilitációs szükségletről) milyen programokra lehet szükség a szokványos ellenőrzésen túl?

Program(ok) és protokoll(ok): korrekciós céllal (alsóvégtagon) amputáció és rehabilitáció (7)

Ellátási szint: I. a növekedéstől és a mozgásfejlődéstől függően kb. 6 havonta

hónapon belül várható /javasolt /szükségesnek tartott kapcsolódó ellátás (karbantartás – rekondícionálás) felülvizsgálat, sz. e. protéziscsere, gyógytorna, ergoterápia (Q71 esetében)

 

4. A rehabilitációs terápiás program kötelezően elvégzendő és dokumentálandó elemei az adott betegcsoportban

A) kódolható tevékenységek

orvosi tevékenység

gyógytorna-fizioterápia

egyéb terápia

I.        alapcsomag

kötelezően végzendő tevékenységek és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak:

xxxx team megbeszélés a beteg és családja/tágabb környezet bevonásával,

amputált személy gyógytornája (94411), testtájankénti egyéni gyógytorna (94504) és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak: csoportos torna (94702), járás előkészítő gyakorlatok (94405), járás készség fejlesztése (94406) irányított járásgyakorlatok segédeszközzel (94410) izomerősítő gyakorlatok (94530), passzív kimozgatás egy testtájon (94601), gyakorlatok ellenállással szemben (94610), kerekesszék használatának tanítása (95990);

 önellátásra oktatás (95530), és az alábbiak közül a beteg szükségleteinek megfelelően továbbiak: pszichodiagnosztikai elemző exploratio(19204), művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra (95940), művégtag felvételének tanítása (95950), ergoterápiás diagnózis felállítása (95600), ügyességfejlesztő gyakorlatok (94407), manipulációs készség fejlesztése (94408), ergoterápia, manuális gyakorlás (95610), ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat (95630),ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása (95640), ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás (95700), alap pszichoterápia (96023), alap pszichoterápia családnak (96421), ergoterápia, írás tanítása (95650), ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka 95660), koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában (94409); xxxx szociális ügyintézés , beteg-edukáció, családdal történő kommunikáció,

II.      bővített csomag

 

fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna (gyermekek esetében 94331), víz alatti torna medencében, medencéből segítve (85511), víz alatti torna medencében, kívülről segítve (85521), víz alatti torna, csoportos (85513)

xxxxx sportterápia

ergoterápia, kreatív terápia (95620), ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára (95680), ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése (95690), sportterápia, hosszabb kórházi tartózkodás esetén pedagógus korrepetálását az iskola megszakításmentes folytatása céljából

időtartam: nem kötött

időtartam: napi 1 - 1,5 óra, döntő mértékben egyéni terápia, több részletben elosztva

időtartam: napi 1 – 1,5 óra, bizonyos eljárások esetében heti 1-2 alkalommal, amelynek időtartama a fentibe beleszámít

B) nem kódolható tevékenységek:

alapcsomag: beteg-edukáció, családdal történő kommunikáció, team megbeszélés a beteg és családja/tágabb környezet bevonásával

Bővített csomag: sportterápia

Hosszabb kórházi tartózkodás esetén pedagógus korrepetálását az iskola megszakításmentes folytatása céljából. A foglalkozások egy kisebb része – életkortól is függően – lehet órarendszerű. A mozgásterápia – a közbeiktatandó pihenéseket figyelembe véve – nem ill. kevéssé órarendszerű. A rehabilitációs ápolás a napirendnek megfelelően alakul.

 

5. A rehabilitáció eredményességének értékelése

5.1./ Változást jellemző teszteredmények FNO, Q72 esetében (és életkor függvényében) Russek skála, FIM motoros funkciók serdülő kortól, egyébként (hazai, validált, életkor specifikus tesztek hiányában) a fejlődés összevetése a korspecifikus jellemzőkkel.

5.2. / Kimeneti jellemzők a felmért funkciók mellett a művégtag rendszeres használatának aránya az ellátottak körében, időtartama, célterületei (pl. önellátásban), önellátás szintje, bekapcsolódás óvodába, iskolába, az integrált oktatásban résztvevők aránya (nemcsak a rehabilitáció eredményességétől, hanem helyi adottságoktól is függ), későbbi életkorban dolgozók/leszázalékoltak aránya.

Comments